Parapodium

Zobacz też: Parapodium – rodzaj roślin z rodziny toinowatych.

Parapodium – parzysty boczny wyrostek występujący na każdym segmencie u wieloszczetów z wyjątkiem płatów tworzących głowę i odcinek odbytowy. Jest narządem lokomotorycznym i oddechowym. Parapodia są zwykle dwugałęziste – wyróżnia się gałąź grzbietową i brzuszną, które są dodatkowo zaopatrzone w pęczki chitynowych szczecinek.

anatomia Typosyllis tyrrhena - parapodia oznaczone jako Par.