Parcie hydrostatyczne

siła nacisku płynu na powierzchnię
Zależność między ciśnieniem, wektorem parcia i wektorem skierowanym

Parcie hydrostatyczne, napór hydrostatycznysiła nacisku, jaką płyn wywiera na daną powierzchnię. Siła ta jest normalna do tej powierzchni.

Parcie hydrostatyczne jest związane z ciśnieniem wzorem

gdzie:

wektor powierzchni nieskończenie małego fragmentu powierzchni
ciśnienie hydrostatyczne w punkcie znajdującym się na powierzchni [1]

Ponieważ rozpatrywane są nieskończenie małe elementy, przyjmuje się, że ciśnienie jest stałe na poziomie każdej takiej powierzchni

Dla powierzchni płaskich i stałego ciśnienia w każdym punkcie powierzchni wzór na parcie hydrostatyczne upraszcza się do postaci

Płyn w stanie spoczynku wywiera parcie zarówno na dno, jak i ścianę naczynia.

Parcie na ścianę poziomą można obliczyć ze wzoru

gdzie:

– parcie hydrostatyczne [N]
gęstość cieczy [kg/m³]
przyspieszenie ziemskie [m/s²]
– wysokość słupa cieczy [m]
pole powierzchni ściany [m²].

Wzór na parcie dla ściany pionowej to

gdzie:

– głębokość środka geometrycznego ściany.[2]

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Elżbieta Kubrak, Janusz Kubrak, Hydraulika techniczna. Przykłady obliczeń, Warszawa, SGGW [dostęp 2021-05-05].
  2. Katarzyna Baran-Gurgul, Zbiór zadań z hydrauliki z rozwiązaniami, Kraków 2005 [dostęp 2021-05-05].