Parkuj i Jedź w Warszawie

system parkingów strategicznych „parkuj i jedź” działający w Warszawie od 2007
Parkingi P+R w Warszawie

Parkuj i Jedź w Warszawie – system parkingów strategicznych „parkuj i jedź” zlokalizowany w Warszawie. Był on rozważany od 1995, w 1999 pojawiły się pierwsze ustalenia go dotyczące, a w 2004 rozpoczęto przygotowania do realizacji projektu. Rok później na drodze przetargów wybrano wykonawców pierwszych trzech obiektów, których budowę rozpoczęto w 2006. Ostatecznie system został uruchomiony w 2007.

W skład systemu wchodzi 14 parkingów mogących pomieścić łącznie 4234 samochody osobowe, w tym 86 prowadzonych przez osoby niepełnosprawne, a także 652 rowery. Obiekty ulokowane są przy węzłach komunikacyjnych w peryferyjnych dzielnicach miasta i po zostawieniu na nich pojazdu pozwalają na kontynuację podróży środkami komunikacji miejskiej.

Zarządcą obiektów jest Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. Spośród 12 parkingów będących jego własnością dofinansowanych przez Unię Europejską zostało 10, natomiast pozostałe 2 obiekty są wynajmowane.

HistoriaEdytuj

Plany i przygotowania do realizacji projektuEdytuj

W 1995 uchwalona została „Polityka transportowa dla m.st. Warszawy”, w której system parkingów strategicznych Parkuj i Jedź uznano za jedno z narzędzi do ograniczenia ruchu samochodów osobowych w centrum miasta przy priorytecie dla transportu publicznego[1]. 25 października 1999 Rada m.st. Warszawy przyjęła uchwałę nr XVI/145/99 w sprawie ustaleń wiążących warszawskie gminy przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ustaleń dla systemu parkingów strategicznych P+R. W dokumencie samorządy zobowiązano do uwzględnienia w planach miejsc, w których mogłyby powstać parkingi przesiadkowe, a następnie miejsca te określono w „Planie Zagospodarowania m.st. Warszawy”. 15 marca 2002, wraz ze zmianą ustroju Warszawy polegającą na przekształceniu warszawskich gmin w dzielnice, dokument zmienił nazwę na „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy”. Wytypowano w nim 30 lokalizacji dla parkingów, a także m.in. zapisano informacje o zagospodarowaniu poszczególnych działek i ich stanie prawnym[2].

W czerwcu 2004 ówczesny zastępca prezydenta Warszawy Sławomir Skrzypek zdecydował, że realizacją przedsięwzięcia Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park & Ride), a po jej zakończeniu również eksploatacją obiektów, będzie zajmować się Zarząd Transportu Miejskiego. Po tych ustaleniach podmiot rozpoczął przygotowania i zdecydował, że w I etapie inwestycji zostaną wybudowane cztery parkingi: Metro Młociny, Metro Marymont, Metro Wilanowska i Połczyńska. W związku z rozpoczęciem budowy odcinka bielańskiego linii M1 warszawskiego metra oraz planami wybudowania przy stacji końcowej Młociny węzła przesiadkowego, wykonanie parkingu Metro Młociny powierzono Metru Warszawskiemu[2].

Budowa pierwszych parkingów i inauguracja systemuEdytuj

 
P+R Metro Marymont – pierwszy obiekt tego typu w Polsce powstały w 2007

Dla trzech parkingów I etapu inwestycji wybrano formułę „zaprojektuj i wybuduj”, w której do zadań zwycięzcy przetargu miało należeć zaprojektowanie parkingu, uzyskanie pozwolenia na budowę obiektu oraz jego wykonanie. Niespełna rok po decyzji o realizacji zadania ogłoszono pierwsze trzy przetargi. Ze względu na zbyt wysokie ceny oferentów unieważnione zostało postępowanie dotyczące parkingu Połczyńska. Drugi przetarg ogłoszony w połowie maja 2005 również zakończył się unieważnieniem i dopiero trzeci konkurs ogłoszony w lipcu 2005 wyłonił wykonawcę obiektu[2].

W maju 2005 podpisano umowę z przedsiębiorstwem Mostostal Warszawa na realizację parkingu Metro Wilanowska, w czerwcu umowę z PeBeKa Lubin na budowę parkingu Metro Marymont, a we wrześniu zawarto umowę z konsorcjum składającego się z Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Budownictwa z Warszawy i przedsiębiorstwa Azet na parking Połczyńska. Budowę trzech obiektów rozpoczęto w 2006[2]. 18 maja 2006 uchwałą Rady Warszawy do statutu ZTM wprowadzono realizację zadań związanych z zarządzaniem i eksploatacją parkingów P+R[3].

11 kwietnia 2007 miało miejsce uroczyste otwarcie parkingu P+R Metro Marymont[4]. Był to pierwszy tego typu obiekt w Warszawie i w Polsce[2]. 23 maja 2007 jako drugi został uruchomiony parking P+R Połczyńska[3]. Przez pierwsze miesiące funkcjonowania systemu korzystanie z parkingów było darmowe. Regulamin wprowadzający opłaty za parkowanie wszedł w życie na początku września 2007[2].

2 stycznia 2008 uruchomiono trzeci parking P+R Wilanowska, a 25 października 2008 ostatni parking I etapu – Metro Młociny. Dwa lata później obiekt ten został rozbudowany o parking Metro Młociny. Obydwie inwestyce na Młocinach otrzymały częściową refundację w ramach dofinansowania budowy bielańskiego odcinka linii metra M1[3].

Rozbudowa systemuEdytuj

 
P+R Metro Stokłosy w 2009
 
P+R Aleja Krakowska otwarty w 2011

W latach 2006–2007, przed oddaniem do użytku pierwszego parkingu przy stacji metra Marymont, ZTM rozpoczął prace przygotowawcze do II etapu budowy systemu. Z lokalizacji zapisanych w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy” z 2002, które zweryfikowano pod kątem usytuowania, optymalnej liczby miejsc oraz możliwości przesiadki do środków transportu zbiorowego, wstępnie wytypowano 8 lokalizacji: Aleja Krakowska, Metro Kabaty, Metro Ursynów, Górczewska, Rembertów SKM, Wawer SKM, Falenica SKM i Żerań PKP. W lipcu 2006 ZTM otrzymał analizę budowy i wielkości nowych obiektów w wybranych miejscach wykonaną w ramach pracy doktorskiej przez Andrzeja Szaratę z Politechniki Krakowskiej. W trakcie przygotowań uzyskano również decyzje o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego dla większości parkingów, jednak procedury związane z wydawaniem decyzji trwały aż do 2011 ze względu na protesty mieszkańców Falenicy i osiedla Górczewska, przeciągające się procedury administracyjne w przypadku parkingu Aleja Krakowska oraz brak prawa do dysponowania terenem należącym do PKP w przypadku parkingu Żerań PKP. By nie opóźniać realizacji projektu, ZTM wytypował dodatkowe 3 lokalizacje: Ursus Niedźwiadek, Metro Stokłosy i Wesoła SKM[2].

22 czerwca 2009 władze Warszawy podpisały z władzami województwa mazowieckiego umowę w sprawie unijnego dofinansowania budowy 8 obiektów P+R. W chwili podpisania dokumentu obejmowało ono 4 parkingi istniejące (Metro Marymont, Metro Wilanowska, Anin SKM i Metro Ursynów), 1 wybudowany i gotowy do uruchomienia (Aleja Krakowska), 2 budowane (Wawer SKM i Ursus Niedźwiadek) oraz 1 projektowany (Rembertów SKM)[5].

Realizacja planowanych parkingów Rembertów SKM i Wesoła SKM oddalała się w czasie. Przeciw budowie parkingu przy stacji kolejowej Warszawa Rembertów protestowali mieszkańcy. Ponadto terenu, na którym miałby powstać obiekt, nie chciał opuścić poprzedni najemca, z którym PKP jako właściciel rozwiązało umowę najmu. Skierowanie tej sprawy do sądu wstrzymało zakup terenu przez miasto. Co więcej, zlokalizowanie obiektu po drugiej strony torów skutkowałoby korzystniejszym dojazdem do niego z Rembertowa, Wesołej, Zielonki, Ząbek, Kobyłki i Sulejówka, jednak terenu tego również nie udało się pozyskać od kolei. Przez obszar, na którym miałby powstać parking Wesoła SKM natomiast, według decyzji środowiskowej o rozbudowie Warszawskiego Węzła Komunikacyjnego, miał przebiegać jeden z dwóch dodatkowych torów dobudowanych na linii kolejowej biegnącej przez przystanek Warszawa Wesoła. W przyszłości skutkowałoby to koniecznością rozebrania obiektu, dlatego ZTM rozwiązał umowę z projektantem parkingu. W związku z powyższym pod koniec 2012 zdecydowano, że zamiast realizacji dwóch wymienionych parkingów zostanie powiększony istniejący obiekt P+R Metro Stokłosy[6].

Ostatecznie budowę 6 parkingów w ramach II etapu zakończono 1 kwietnia 2015 wraz z otwarciem po rozbudowie parkingu Metro Stokłosy[7]. W etapie tym powstały obiekty: Metro Stokłosy, Anin SKM, Metro Ursynów, Aleja Krakowska, Wawer SKM, Ursus Niedźwiadek. Dofinansowanie uzyskane na mocy umowy z 2009 objęło: Metro Marymont i Metro Wilanowska z I etapu oraz Anin SKM, Metro Ursynów, Aleja Krakowska, Wawer SKM i Ursus Niedźwiadek z II etapu, a także rozbudowę obiektu Metro Stokłosy[3].

Pod koniec 2016 P+R Aleja Krakowska, jako pierwszy parking w warszawskim systemie P+R, otrzymał niebiesko-zielone neony w miejscu dotychczasowych napisów. Wówczas zapowiedziano, że w 2017 podobne rozwiązania zostaną zamontowane także na pozostałych wielopoziomowych parkingach P+R[8].

W połowie stycznia 2017 ZTM podpisał umowę na zaprojektowanie i realizację parkingu P+R Metro Młociny III[9].

Parkingi wynajmowaneEdytuj

 
CH Wileńska w trakcie budowy metra

15 października 2011[3], po rozpoczęciu budowy stacji metra Dworzec Wileński, w Centrum Handlowym Wileńska uruchomiono parking P+R CH Wileńska. Obiekt zlokalizowany na poziomie -1 parkingu centrum handlowego miał 265 miejsc dla samochodów osobowych, w tym 5 dla kierowców niepełnosprawnych, a także 5 miejsc na rowery[10]. Początkowo parking miał być czynny do końca 2014, gdyż wprowadzono wtedy docelową organizację ruchu[11]. Ostatecznie ze względu na przedłużające się odbiory centralnego odcinka linii metra M2 funkcjonowanie obiektu przedłużono najpierw do 14 lutego 2015[12], a następnie do końca marca[10].

W lutym 2012 ZTM Warszawa uruchomił 13. wówczas parking w systemie nazwany P+R Metro Imielin. Obiekt został usytuowany na tyłach Multikina zlokalizowanego w pobliżu stacji metra Imielin i przed rozpoczęciem eksploatacji wyremontowany przez właściciela[13].

15 lutego 2015, w związku z pożarem mostu Łazienkowskiego, operator Stadionu Narodowego uruchomił na jego błoniach tymczasowy parking P+R Stadion Narodowy. Obiekt zlokalizowano na terenie pomiędzy al. Zieleniecką, a stacją Warszawa Stadion. Na jego terenie znalazło się 1500 miejsc parkingowych, a za korzystanie z nich nie pobierano opłat[14]. Niedługo potem parking ograniczono do 110 miejsc przy nasypie kolejowym, a miejsca do nich przyległe można było wykorzystywać w przypadku zajęcia wszystkich miejsc podstawowych[15]. Pod koniec 2015 nazwę parkingu zmieniono na P+R Warszawa Stadion[16][17].

Parkingi tymczasowe podczas Euro 2012Edytuj

30 stycznia 2012 otwarto pierwszy parking P+R z myślą o nadchodzącym wówczas Euro 2012. Obiekt zlokalizowany przy ul. Jagiellońskiej początkowo mógł pomieścić 100 samochodów osobowych, w tym 4 prowadzone przez osoby niepełnosprawne i służył dojeżdżającym z północnej części miasta. Zakładano jednak, że będzie to największy parking tymczasowy podczas mistrzostw otwarty przez cały czas trwania rozgrywek, gdyż istniała możliwość szybkiego powiększenia obiektu do 700 miejsc, a docelowo miał on liczyć 7000 miejsc[18].

W czerwcu 2012 w dni meczowe ZTM uruchamiał 11 tymczasowych parkingów P+R, z których 2 były przeznaczone wyłącznie dla autokarów. Ponadto w wybranych godzinach przed rozpoczęciem i po zakończeniu rozgrywek na trasach łączących te parkingi ze stadionem jeździły autobusy specjalnych linii z literą P w oznaczeniu[19].

Parking Lokalizacja Liczba miejsc Linie dowozowe
   
P1 ul. Jagiellońska 71-79 3800 0 P-1 (pętla), P-5, P-6 [19][20]
P2 ul. Jagiellońska 69 670 0 P-1 (pętla), P-5, P-6 [19][21]
P3 ul. Jagiellońska 88 760 0 P-1 (pętla), P-5, P-6 [19][22]
P4 ul. Jagiellońska 0 ? P-1 (pętla), P-5, P-6 [19]
P5 ul. Marywilska 44 2000 0 P-5 (pętla) [19][23]
P6 ul. Wóycickiego 14 500 0 P-6 (pętla) [19][24]
P7 ul. Poznańska 98, Bronisze 1700 0 P-7 (pętla) [19][25]
P8 Al. Jerozolimskie 179 470 0 P-8 (przystanek końcowy) [19][26]
P9 Puławska 266 2600 0 P-9 (pętla) [19][27]
P10 ul. 1 Praskiego Pułku 89 2600 0 P-10 (pętla) [19][28]
P11 ul. Wydawnicza / ul. Szpotańskiego 0 ? P-10 [19]

PlanyEdytuj

 
Przystanek w Woli Grzybowskiej, w okolicach którego miałby powstać parking P+R

Przygotowania do III etapu rozwoju systemu P+R w Warszawie rozpoczęto podczas realizacji etapu II.

Na początku 2011 planowano, że etap III zostanie zrealizowany w latach 2014–2018 i w jego skład wejdzie 8 parkingów o łącznej liczbie miejsc parkingowych wynoszącej ponad 2000: Winnica, Jeziorki, Kabaty, Falenica, Żerań, Górczewska, Dawidy i Aleje Jerozolimskie[29].

Pod koniec 2012, gdy zrezygnowano z realizacji parkingów Rembertów SKM i Wesoła SKM, ZTM brał pod uwagę trzy lokalizacje obiektów przy przystankach kolejowych: na terenie Białołęki przy przystankach Warszawa Żerań i Warszawa Płudy oraz na Ursynowie przy przystanku Warszawa Jeziorki[6].

Na początku 2015 w ramach III etapu planowano wybudowanie obiektów: Żerań PKP, Płudy, Jeziorki, Wola Grzybowska oraz ponownie Rembertów i Wesoła. Ponadto istniała wówczas koncepcja, by w ramach osobnego zadania wykonać parking w rejonie skrzyżowania ul. Światowida z ul. Modlińską na Białołęce[3]. W połowie września 2015 miasto nabyło grunt pod budowę tego parkingu[30].

CeleEdytuj

Projekt ma na celu:

 • zmniejszenie wielkości ruchu samochodowego w centrum oraz na trasach dojazdowych do centrum Warszawy,
 • zmniejszenie inwestycji drogowych i parkingowych w centrum oraz potrzeb dotyczących powierzchni komunikacyjnych,
 • zmniejszenie negatywnych oddziaływań indywidualnego ruchu drogowego na zabudowę miejską i środowisko, emisji spalin i hałasu,
 • zwiększenie liczby pasażerów transportu publicznego oraz ułatwienie im do dostępu do centrum[3].

Zasady korzystaniaEdytuj

Parkingi są publiczne i niestrzeżone. Obiekty, jeśli zarządca nie zdecydował inaczej, są czynne 7 dni w tygodniu od godz. 4:30 do godz. 2:30 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Przez pozostałą część doby ma miejsce nocna przerwa konserwacyjna[31].

Jednorazowa opłata za wynajem miejsca parkingowego jest uiszczana przy wyjeździe z obiektu i wynosi 100 zł. Z opłaty tej są zwolnione osoby, które w chwili wyjazdu z parkingu przedstawią ważny bilet ZTM co najmniej dobowy, bilet seniora, bilet dla dzieci z rodzin z trójką dzieci bądź dokument uprawniający do bezpłatnych przejazdów warszawską komunikacją miejską. Pozostawienie pojazdu w godzinach zamknięcia parkingu wiąże się z naliczeniem kary umownej w wysokości 100 zł[32].

ParkingiEdytuj

Parkingi P+R zarządzane przez ZTM (stan na 31 grudnia 2015)
Nazwa Dzielnica Data
uruchomienia
Etap Właściciel Dofinansowanie
UE
Liczba miejsc Przesiadki
      autobus tramwaj metro SKM
P+R Metro Marymont Żoliborz 11 kwietnia 2007 I ZTM Tak 391 4 28 Tak Tak M1 Nie [33][3][34]
P+R Połczyńska Bemowo 23 maja 2007 I ZTM Nie 488 12 20 Tak Tak Nie Nie [35][3][34]
P+R Metro Wilanowska Mokotów 2 stycznia 2008 I ZTM Tak 275 5 30 Tak Tak M1 Nie [36][3][34]
P+R Metro Młociny Bielany 25 października 2008 I ZTM Tak 986 24 86 Tak Tak M1 Nie [37][3][34]
P+R Metro Stokłosy Ursynów 5 stycznia 2009
1 kwietnia 2015 (po przebudowie)
II ZTM Tak 387 6 20 Tak Nie M1 Nie [7][3][34]
P+R Anin SKM Wawer 16 listopada 2009 II ZTM Tak 80 3 100 Tak Nie Nie S1 [38][3][34]
P+R Metro Ursynów Ursynów 11 grudnia 2009 II ZTM Tak 159 7 100 Tak Nie M1 Nie [39][3][34]
P+R Metro Młociny II Bielany 5 października 2010 I ZTM Tak 72 0 0 Tak Tak M1 Nie [40][3][34]
P+R Aleja Krakowska Włochy 28 sierpnia 2011 II ZTM Tak 404 11 100 Tak Tak Nie Nie [41][3][34]
P+R Wawer SKM Wawer 31 stycznia 2012 II ZTM Tak 145 4 144 Tak Nie Nie S1 [42][3][34]
P+R Metro Imielin Ursynów 6 lutego 2012 II Multikino Nie 236 0 0 Tak Nie M1 Nie [43][3][34][44]
P+R Ursus Niedźwiadek Ursus 28 maja 2012 II ZTM Tak 337 8 24 Tak Nie Nie S1 [45][3][34]
P+R Metro Wawrzyszew Bielany 7 stycznia 2014 II ZTM Nie 78 2 0 Tak Nie M1 Nie [46][3][34]
P+R Warszawa Stadion Praga-Południe 15 lutego 2015 II PL.2012+ Nie 110 0 0 Tak Tak M2 S1, S2, S9 [47][3][34][14]
Razem 14 parkingów o łącznej liczbie miejsc: 4148 86 652

GaleriaEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Monika Rybczyńska-Ejchorszt: System strategicznych parkingów „Parkuj i Jedź” (pol.). transport.um.warszawa.pl, 2014-07-25. [dostęp 2015-12-28].
 2. a b c d e f g Zanim wbito pierwszą łopatę. „iZTM”. 9 (44) – wrzesień 2011, s. 12-15. Warszawa: Zarząd Transportu Miejskiego (pol.). 
 3. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u Zarząd Transportu Miejskiego: Parkingi strategiczne Parkuj i Jedź (Park & Ride) (pol.). silesia.org.pl. [dostęp 2015-12-28].
 4. Miasto Stołeczne Warszawa: Pierwszy parking „parkuj i jedź” otwarty (pol.). um.warszawa.pl, 2007-04-11. [dostęp 2015-12-28].
 5. Unia dofinansuje parkingi. „iZTM”. 7 (42) – lipiec 2011, s. 4. Warszawa: Zarząd Transportu Miejskiego (pol.). 
 6. a b Problemy z terenem blokują budowę parkingów. „iZTM”. 12 (59) – grudzień 2012, s. 8. Warszawa: Zarząd Transportu Miejskiego (pol.). 
 7. a b Zarząd Transportu Miejskiego: 400 nowych miejsc na P+R Metro Stokłosy (pol.). ztm.waw.pl, 2015-03-31. [dostęp 2015-12-28].
 8. Zarząd Transportu Miejskiego: Neony rozjaśniły parking P+R (pol.). ztm.waw.pl, 2016-12-30. [dostęp 2017-01-25].
 9. Zarząd Transportu Miejskiego: Budujemy parking na Młocinach (pol.). ztm.waw.pl, 2017-01-19. [dostęp 2017-01-25].
 10. a b Zarząd Transportu Miejskiego: Parking P+R CH Wileńska do końca marca (pol.). ztm.waw.pl, 2015-02-13. [dostęp 2015-12-29].
 11. Zarząd Transportu Miejskiego: Parking P+R CH Wileńska tylko do końca roku (pol.). ztm.waw.pl, 2014-12-05. [dostęp 2015-12-31].
 12. Zarząd Transportu Miejskiego: Parking P+R CH Wileńska do połowy lutego (pol.). ztm.waw.pl, 2014-12-24. [dostęp 2015-12-29].
 13. Zaparkuj w Multikinie. „iZTM”. 2 (49) – luty 2012, s. 6. Warszawa: Zarząd Transportu Miejskiego (pol.). 
 14. a b Stadion Narodowy: Specjalny parking przed Narodowym (pol.). stadionnarodowy.org.pl, 2015-02-15. [dostęp 2015-12-28].
 15. Zarząd Transportu Miejskiego: Mniej miejsc przy P+R Stadion Narodowy (pol.). ztm.waw.pl, 2015-04-10. [dostęp 2015-12-29].
 16. Zarząd Transportu Miejskiego: Komunikacja miejska 1 listopada – relacja na żywo (pol.). ztm.waw.pl, 2015-11-01. [dostęp 2015-12-29].
 17. Zarząd Transportu Miejskiego: P+R Warszawa Stadion podczas Zimowego Narodowego (pol.). ztm.waw.pl, 2015-12-07. [dostęp 2015-12-29].
 18. Z myślą o Euro 2012. „iZTM”. 2 (49) – luty 2012, s. 5. Warszawa: Zarząd Transportu Miejskiego (pol.). 
 19. a b c d e f g h i j k l Linie P, jak Parkuj i Jedź. „iZTM”. 6 (53) – czerwiec 2012, s. 27-29. Warszawa: Zarząd Transportu Miejskiego (pol.). 
 20. Zarząd Transportu Miejskiego: P+R 1 (pol.). ztm.waw.pl. [dostęp 2015-12-29].
 21. Zarząd Transportu Miejskiego: P+R 2 (pol.). ztm.waw.pl. [dostęp 2015-12-29].
 22. Zarząd Transportu Miejskiego: P+R 3 (pol.). ztm.waw.pl. [dostęp 2015-12-29].
 23. Zarząd Transportu Miejskiego: P+R 5 (pol.). ztm.waw.pl. [dostęp 2015-12-29].
 24. Zarząd Transportu Miejskiego: P+R 6 (pol.). ztm.waw.pl. [dostęp 2015-12-29].
 25. Zarząd Transportu Miejskiego: P+R 7 (pol.). ztm.waw.pl. [dostęp 2015-12-29].
 26. Zarząd Transportu Miejskiego: P+R 8 (pol.). ztm.waw.pl. [dostęp 2015-12-29].
 27. Zarząd Transportu Miejskiego: P+R 9 (pol.). ztm.waw.pl. [dostęp 2015-12-29].
 28. Zarząd Transportu Miejskiego: P+R 10 (pol.). ztm.waw.pl. [dostęp 2015-12-29].
 29. Leszek Cisło: Rola systemu Park & Ride w Warszawie (pol.). ikku.pl, 2011-03-17. [dostęp 2015-12-28].
 30. Magdalena Łań: Zmiany w Wieloletniej Perspektywie Finansowej (pol.). um.warszawa.pl, 2015-09-17. [dostęp 2015-12-28].
 31. Zarząd Transportu Miejskiego: Regulamin parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m.st. Warszawie (pol.). ztm.waw.pl. [dostęp 2015-12-28].
 32. Zarząd Transportu Miejskiego: Parkingi Parkuj i Jedź (pol.). ztm.waw.pl. [dostęp 2015-12-28].
 33. Zarząd Transportu Miejskiego: Parking P+R Metro Marymont (pol.). ztm.waw.pl. [dostęp 2015-12-28].
 34. a b c d e f g h i j k l m n Zarząd Transportu Miejskiego: Informator statystyczny – Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa (pol.). ztm.waw.pl. [dostęp 2015-12-28].
 35. Zarząd Transportu Miejskiego: Parking P+R Połczyńska (pol.). ztm.waw.pl. [dostęp 2015-12-28].
 36. Zarząd Transportu Miejskiego: Parking P+R Metro Wilanowska (pol.). ztm.waw.pl. [dostęp 2015-12-28].
 37. Zarząd Transportu Miejskiego: Parking P+R Metro Młociny (pol.). ztm.waw.pl. [dostęp 2015-12-28].
 38. Zarząd Transportu Miejskiego: Parking P+R Anin SKM (pol.). ztm.waw.pl. [dostęp 2015-12-28].
 39. Zarząd Transportu Miejskiego: Parking P+R Metro Ursynów (pol.). ztm.waw.pl. [dostęp 2015-12-28].
 40. Zarząd Transportu Miejskiego: Parking P+R Metro Młociny II (pol.). ztm.waw.pl. [dostęp 2015-12-28].
 41. Zarząd Transportu Miejskiego: Parking P+R Al. Krakowska (pol.). ztm.waw.pl. [dostęp 2015-12-28].
 42. Zarząd Transportu Miejskiego: Parking P+R Wawer SKM (pol.). ztm.waw.pl. [dostęp 2015-12-28].
 43. Zarząd Transportu Miejskiego: Parking P+R Metro Imielin (pol.). ztm.waw.pl. [dostęp 2015-12-28].
 44. Dobrze praktykujemy. „iZTM”. 2 (73) – luty 2014, s. 15-17. Warszawa: Zarząd Transportu Miejskiego (pol.). 
 45. Zarząd Transportu Miejskiego: Parking P+R Ursus Niedźwiadek (pol.). ztm.waw.pl. [dostęp 2015-12-28].
 46. Zarząd Transportu Miejskiego: Parking P+R Metro Wawrzyszew (pol.). ztm.waw.pl. [dostęp 2015-12-28].
 47. Zarząd Transportu Miejskiego: Parking P+R Warszawa Stadion (pol.). ztm.waw.pl. [dostęp 2015-12-28].