Pars pro toto

Pars pro toto (łac. część za całość) – figura retoryczna, odmiana synekdochy, polegająca na zastąpieniu nazwy przedmiotu przez nazwę jego części, np. własny kąt zamiast własny dom, dach nad głową zamiast dom[1].

W klasycznej retoryce jest to także technika świadomego okłamywania słuchaczy poprzez podawanie do wiadomości jedynie jakiejś części informacji (prawdy), przy jednoczesnym sugerowaniu (sposobem wypowiedzi, kontekstem itp.), że jest to cała prawda.

PrzypisyEdytuj

  1. pars pro toto, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2022-02-02].