Partia Centrum (Polska)

Partia Centrum (Centrum) – polska centroprawicowa partia polityczna, powstała 3 kwietnia 2004 na kongresie założycielskim w Warszawie, której pomysł powołania pojawił się podczas spotkania byłych polityków Akcji Wyborczej Solidarność w dniu 8 listopada 2003 na zamku królewskim w Łęczycy, zorganizowanym przez byłego premiera Jerzego Buzka. 2 września 2008 partia została wyrejestrowana po tym, jak nie złożyła sprawozdania finansowego za 2007 rok.

Partia Centrum
Państwo

 Polska

Skrót

Centrum

Lider

Zbigniew Religa (2004), Janusz Steinhoff (2004–2008)

Data założenia

3 kwietnia 2004

Data rozwiązania

2 września 2008

Adres siedziby

pl. Dąbrowskiego 5,
00-057 Warszawa

Ideologia polityczna

chrześcijańska demokracja, centryzm

Barwy

     biel,
     lazur (błękit)

Strona internetowa

Historia

edytuj

Założenie partii

edytuj

Założyciele za powody powstania nowej partii uznali „konieczność podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do naprawy państwa oraz konieczność radykalnej zmiany stylu uprawiania polityki”. Inicjatorami założenia partii byli Krzysztof Piesiewicz (który ostatecznie nie podjął działalności w ugrupowaniu) i Zbigniew Religa.

Ugrupowanie powstało w miejsce rozwiązanych partii Ruch Społeczny i Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe – Ruch Nowej Polski, jednak ich dotychczasowi członkowie przystępowali do Centrum indywidualnie.

Program partii można określić jako centrowy z wyraźnym odwołaniem do tradycji „Solidarności” i katolickiej nauki społecznej.

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom na kongresie Partii Centrum 27 listopada 2004 nie doszło do połączenia z tożsamą ideowo partią o nazwie Inicjatywa dla Polski.

Działalność w latach 2005–2008

edytuj

Zbigniew Religa – kandydat Partii Centrum w wyborach prezydenckich w 2005 – wycofał się z wyborów, popierając kandydata Platformy Obywatelskiej, Donalda Tuska.

W wyborach parlamentarnych w 2005 Komitet Wyborczy „Centrum” (zarejestrowany w 19 na 41 okręgów wyborczych) uzyskał 21 893 głosy, tj. 0,19% poparcia w wyborach do Sejmu i nie uzyskał miejsc w parlamencie. Z listy komitetu oprócz Partii Centrum startowali również przedstawiciele Stronnictwa Demokratycznego oraz częściowo Inicjatywy dla Polski, a także pojedynczy członkowie RPS i ZChN.

W grudniu 2006 Partia Centrum prowadziła rozmowy w sprawie połączenia się z Platformą Obywatelską. Działacze ugrupowania mieli wejść w skład PO jesienią 2007, jednak do połączenia nie doszło.

W wyborach parlamentarnych w 2007 kilku kandydatów Partii Centrum wystartowało do parlamentu z list Prawa i Sprawiedliwości, jednak żaden z nich nie uzyskał mandatu.

Wyniki kandydatów Partii Centrum na listach PiS w wyborach w 2007:

Sejm (łącznie 7569 głosów):

Senat:

2 września 2008 z powodu niezłożenia sprawozdania finansowego ugrupowanie zostało wykreślone z ewidencji partii politycznych. Wielu jego działaczy wywodzących się z SKL-RNP znalazło się w szeregach reaktywowanego w 2007 Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. Część działaczy partii przystąpiła do PiS bądź PO.

Struktura i działacze

edytuj
Zobacz też kategorię: Politycy Partii Centrum.

Przewodniczący partii:

Po objęciu przez Janusza Steinhoffa (wicepremiera w rządzie Jerzego Buzka) funkcji prezesa partii, założyciel i dotychczasowy szef ugrupowania Zbigniew Religa został jego honorowym prezesem.

Wiceprezesem ugrupowania był początkowo Janusz Byliński, a od marca 2006 wiceprezydent Łodzi Marek Michalik. Funkcję sekretarza generalnego sprawował Stanisław Hniedziewicz, a skarbnika Tadeusz Szewczyk. Wśród liderów swoje miejsce mieli także dawni parlamentarzyści AWS, SKL i Porozumienia Centrum – m.in. Jerzy Eysymontt (zm. 2005), Marek Markiewicz oraz Krzysztof Oksiuta.

Zobacz też

edytuj