Partia Wolnego Handlu

Partia Wolnego Handlu (ang. Free Trade Party) – australijskie ugrupowanie polityczne istniejące od lat. 80 XIX wieku do roku 1909. Jak wskazywała już sama nazwa, jej nadrzędnym postulatem programowym był liberalizm w polityce celnej i stanowczy sprzeciw wobec protekcjonizmu.

Partia Wolnego Handlu
Państwo  Australia
Lider George Reid
Data założenia 1889
Data rozwiązania 1909
Ideologia polityczna konserwatyzm, liberalizm
Poglądy gospodarcze wolny handel
Australia
Godło Australii
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Australii

Wikiprojekt Polityka

Najważniejszym obszarem działalności partii była Nowa Południowa Walia, na której scenie politycznej partia odgrywała dominującą rolę w ciągu ostatnich dwóch dekad XIX wieku, zaś jej kolejni liderzy - Henry Parkes i George Reid - pełnili funkcję premiera tej kolonii. Po powstaniu zjednoczonej Australii w 1901, partia w pierwszych wyborach parlamentarnych uplasowała się na drugim miejscu i została najważniejszą partią opozycyjną. W latach 1904 - 1905 tworzyła mniejszościowy rząd pod wodzą Reida.

Gdy kwestia polityki handlowej przestała budzić większe emocje wśród australijskich wyborców, partia rozpoczęła poszukiwania nowej tożsamości. Zdecydowała się na bardzo radykalną krytykę lewicy i przemianowała na Partię Antysocjalistyczną (Anti-Socialist Party). Ostatecznie w 1909 połączyła się ze swoją niedawną główną konkurentką - Partią Protekcjonistyczną - tworząc Związkową Partię Liberalną.

BibliografiaEdytuj

  • Manning Clark, Historia Australii, Bellona / Marabut, Warszawa - Gdańsk 2004, s. 161 i nast.