Transformacja edytuj

Transformacja parzystości P jest dyskretną transformacją współrzędnych przestrzennych czasoprzestrzeni, tj.

 

Transformacja ta tworzy wraz z transformacją identycznościową   grupę dyskretną   gdyż  

W mechanice kwantowej transformacji tej odpowiada operatora parzystości P. Jest to operator unitarny.

Wielkość fizyczna edytuj

Z własności grupy wynika, że   Funkcje własne o określonej parzystości spełniają równanie własne

 

z   Każdemu polu kwantowemu można więc przypisać wielkość fizyczną, którą nazywa się po prostu parzystością. Parzystość może więc być równa −1 lub +1. Stany z parzystością −1 nazywamy stanami nieparzystymi a stany z parzystością +1 stanami parzystymi.

Symetria edytuj

Symetrię względem przekształcenia   nazywa się symetrią parzystości przestrzennej lub symetrią chiralną.

W fizyce mówi się o symetrii chiralnej lub o właściwościach chiralnych (czyli asymetrycznych) fundamentalnych sił i praw. Symetria chiralna ma szczególne zastosowanie w fizyce cząstek elementarnych. Spin jest nieodłącznie związany z cząstką i określa atrybut zwany skrętnością lub chiralnością (ang. chirality), a cecha ta nieodwracalnie wiąże kierunek spinu z kierunkiem ruchu cząstki.

Dla cząstki o spinie   funkcja falowa musi spełniać równanie Diraca:

 

Funkcja falowa   opisująca cząstki ma postać:

 

albo też:

 

przy czym   bądź  spinorami opisującymi odpowiednio cząstkę i antycząstkę. Wskaźniki odpowiadają cząstkom o m równym +1/2 lub też −1/2 oraz o skrętności +1 bądź −1. Jedna z macierzy   tworzy operator   taki, że:

 

i jednocześnie

 

Oznacza to, że funkcja falowa będzie sumą   gdzie składowe   – funkcja falowa dla cząstki prawoskrętnej,   – funkcja falowa dla cząstki lewoskrętnej.

Rzeczywistość prawoskrętna sprzęga się ze światem lewoskrętnym jedynie poprzez masę cząstki. Jeżeli masa cząstki   to otrzymujemy dwa równania:

 

oraz

 

Oznacza to, że jeden składnik opisuje świat cząstek prawoskrętnych   a drugi lewoskrętnych   Równania   i   są niezależne. Wynika z tego, że światy   i   są niezależne od siebie i mamy do czynienia z symetrią określaną jako chiralna.

Złamanie symetrii edytuj

W elektrodynamice, chemii (izomeria optyczna, chiralność cząsteczek) istnieje symetria parzystości – obiekty lewoskrętne i prawoskrętne podlegają tym samym prawom.

W biologii i fizyce słabych oddziaływań symetria parzystości jest złamana – obiekty lewoskrętne i prawoskrętne zachowują się inaczej.