Pas ruchu

pas jezdni wyznaczony do do ruchu jednego rzędu pojazdów

Pas ruchu – każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi[1].

3 pasy ruchu – jeden do skrętu w lewo, dwa do jazdy prosto.
Zmiana pasa ruchu na ośmiopasowej drodze w Göteborgu w Szwecji.

W Polsce - zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - minimalna szerokość pasa ruchu zależy od kategorii drogi, a wynosi od 2,50 m (drogi dojazdowe) do 3,75 m (autostrady poza obszarem zabudowanym). Maksymalna szerokość pasa ruchu na terenie zabudowanym wynosi od 3,50 metra (autostrada) przez 3,00 m (droga zbiorcza) do 2,50 m (dwupasowa droga dojazdowa)[2].

Przypisy edytuj

  1. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 988)
  2. § 15 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124).