Pasmo pracy anteny, pasmo przenoszenia anteny – zakres częstotliwości, dla którego antena spełnia założone z góry wymagania. W praktyce często definiuje się to pasmo dla jednego określonego parametru, nie formułując specjalnych wymagań wobec innych cech (właściwości), których znaczenie jest w danym zastosowaniu mniej istotne.

Szerokość pasma pracy anteny określa się najczęściej przez podanie wartości górnej i dolnej częstotliwości (dla anten szerokopasmowych dekada i oktawa to stosunek częstotliwości górnej do dolnej równy odpowiednio 10 i 2).