Paterologia

Paterologia (także patrylogia) – dział teologii dogmatycznej, nauka o pierwszej Osobie Trójcy ŚwiętejBogu Ojcu. Rozwój paterologii w Kościele rzymskokatolickim nastąpił po Soborze Watykańskim II.