Patologia

dziedzina medycyny

Patologia (z języka greckiego πάθος „pathos” – cierpienie i -λογία „-logia” – przyrostek tworzący rzeczowniki oznaczające gałęzie nauki) – nauka będąca dziedziną medycyny, zajmująca się badaniem przyczyn, mechanizmów powstawania i rozwoju, a także skutków chorób[1][2]. W Europie Środkowej wyróżnia się wewnątrz niej patomorfologię (anatomię patologiczną), zajmującą się zmianami morfologicznymi komórek, narządów i tkanek oraz patofizjologię (fizjologię patologiczną), zajmującą się chorobowymi zmianami czynnościowymi; w krajach anglosaskich natomiast anatomię patologiczną (ang. pathology) i patologię kliniczną (ang. clinical pathology)[2].

Słowo patologia oznacza stan chorobowy, ale ogólniej oznacza nieprawidłowość, w tym zjawisk społecznych (patologia społeczna)[3].


Patologia rozumiana jako nauka bada etiologię, patogenezę, zmiany morfologiczne i zmiany czynnościowe w przebiegu chorób[2]. W miarę rozwoju tych badań powstały bardziej szczegółowe działy:

Przypisy

edytuj
  1. patologia, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2019-02-14].
  2. a b c Jerzy Stachura, Wenancjusz Domagała, Patologia znaczy słowo o chorobie. Tom I. Patologia ogólna, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2003, s. 3–4, ISBN 83-88857-65-7.
  3. patologia. Słownik języka polskiego PWN. [dostęp 2019-02-14].