Patriarchat jerozolimski

Patriarchat jerozolimski, Kościół Jerozolimski – tradycyjna i popularna nazwa lokalnej wspólnoty chrześcijańskiej w Jerozolimie.

Pierwsza wspólnota powstała bezpośrednio po śmierci Jezusa z Nazaretu, w roku 30 lub 33 i tworzyli ją wszyscy apostołowie wraz z Marią, matką Jezusa oraz jego pozostali uczniowie (zarówno mężczyźni, jak i kobiety), którzy wcześniej im towarzyszyli[1]. Po Zesłaniu Ducha Świętego liczba członków wspólnoty wzrosła do około trzech tysięcy[2] i stanowili ją judeochrześcijanie z całego ówczesnego cywilizowanego świata[3].

Pierwszym przywódcą Kościoła w Jerozolimie był Piotr Apostoł[4], potem Jakub Sprawiedliwy[5][6],a po jego śmierci w 62 roku n.e. biskupem Kościoła w Jerozolimie został Symeon, syn Kleofasa i Marii[7].

Początkowo wspólnota ta miała podstawowe znaczenie dla Kościoła czego dowodem może być narada apostołów zwana Soborem jerozolimskim[8], dlatego chrześcijanie uważają Kościół Jerozolimski za Kościół Matkę.

Do roku 135 Kościół Jerozolimski miał charakter czysto żydowski. Po tej dacie, w związku z wygnaniem Żydów z Jerozolimy, wspólnota chrześcijańska tego miasta została powtórnie sformowana przez rzymskich kolonistów. W roku 451 Kościół jerozolimski został podniesiony do godności patriarchatu. W 1099 roku doszło do podziału urzędu patriarchy Jerozolimy pomiędzy patriarchę prawosławnego i łacińskiego.

Pierwszym miejscem spotkań judeochrześcijan w Jerozolimie i jednocześnie pierwszą „katedrą biskupią” był Wieczernik. Od IV wieku najbardziej znanym obiektem sakralnym Kościoła Jerozolimy jest Bazylika Grobu Pańskiego.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Dz 1,12-14 w przekładach Biblii.
  2. Dz 2,41 w przekładach Biblii.
  3. Dz 2,5-12 w przekładach Biblii.
  4. Dz 2,14 w przekładach Biblii.
  5. Dz 21,18 w przekładach Biblii.
  6. Ga 1,19 w przekładach Biblii.
  7. por. Euzebiusz z Cezarei „Historia kościelna. O męczennikach Palestyńskich”
  8. Dz 15,1-35 w przekładach Biblii.