Patronat roku ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Patronat roku ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – coroczne wyróżnienie podejmowane okolicznościowo w drodze uchwały.

W myśl art. 33a Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt uchwały w sprawie ustanowienia danego roku rokiem osoby albo wydarzenia może być wniesiony do dnia 31 października poprzedniego roku, po czym Marszałek Sejmu kieruje projekt do pierwszego czytania do Komisji Kultury i Środków Przekazu, która do dnia 30 listopada przedstawia Sejmowi sprawozdania o projektach[1].

Patronaty (chronologicznie)Edytuj

(Podane lata oznaczają każdorazowo rok obowiązywania patronatów)


Patronaty (tematycznie)Edytuj

Rok Patronat związany z osobą Patronat związany
z wydarzeniem historycznym
Patronat związany z ideą
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2008
 • Niepodległość[96]
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

 1. W 2009 został odrzucony projekt ustanowienia roku 2010 Rokiem Marii Konopnickiej[21] W 2010 Sejm RP podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci Marii Konopnickiej[22].
 2. W 2009 został odrzucony projekt ustanowienia roku 2010 Rokiem Marii Konopnickiej[100] W 2010 Sejm RP podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci Marii Konopnickiej[101].

PrzypisyEdytuj

 1. M.P. z 2019 r. poz. 1028.
 2. M.P. z 2000 r. nr 35, poz. 711.
 3. M.P. z 2000 r. nr 42, poz. 803.
 4. M.P. z 2002 r. nr 5, poz. 78.
 5. M.P. z 2002 r. nr 10, poz. 179.
 6. M.P. z 2003 r. nr 5, poz. 56.
 7. M.P. z 2003 r. nr 5, poz. 56.
 8. M.P. z 2003 r. nr 39, poz. 566.
 9. M.P. z 2003 r. nr 45, poz. 662.
 10. M.P. z 2004 r. nr 4, poz. 52.
 11. M.P. z 2005 r. nr 46, poz. 623.
 12. M.P. z 2005 r. nr 83, poz. 1166.
 13. M.P. z 2006 r. nr 83, poz. 832.
 14. M.P. z 2006 r. nr 89, poz. 917.
 15. M.P. z 2007 r. nr 18, poz. 196.
 16. M.P. z 2007 r. nr 43, poz. 493.
 17. M.P. z 2008 r. nr 14, poz. 145.
 18. M.P. z 2008 r. nr 77, poz. 686.
 19. M.P. z 2009 r. nr 3, poz. 13.
 20. M.P. z 2008 r. nr 39, poz. 343.
 21. Platforma nie lubi Konopnickiej. wprost.pl, 2009-11-18. [dostęp 2016-10-17]..
 22. M.P. z 2010 r. nr 70, poz. 865.
 23. M.P. z 2010 r. nr 74, poz. 929.
 24. M.P. z 2010 r. nr 96, poz. 1091.
 25. M.P. z 2011 r. nr 1, poz. 1.
 26. M.P. z 2011 r. nr 87, poz. 905.
 27. M.P. z 2011 r. nr 87, poz. 906.
 28. M.P. z 2011 r. nr 87, poz. 907.
 29. Rok 2012 rokiem Janusza Korczaka. sejm.gov.pl, 2011-11-21. [dostęp 2016-10-17]..
 30. M.P. z 2012 r. poz. 988.
 31. M.P. z 2012 r. poz. 990.
 32. M.P. z 2012 r. poz. 992.
 33. Zakończyło się 28. posiedzenie Sejmu. sejm.gov.pl, 2012-12-07. [dostęp 2016-10-17]..
 34. M.P. z 2013 r. poz. 1016.
 35. M.P. z 2013 r. poz. 1019.
 36. M.P. z 2013 r. poz. 1017.
 37. Zakończyło się 55. posiedzenie Sejmu. sejm.gov.pl, 2013-12-06. [dostęp 2016-10-17]..
 38. M.P. z 2014 r. poz. 1198.
 39. M.P. z 2014 r. poz. 1199.
 40. M.P. z 2014 r. poz. 1200.
 41. 2015 r. Rokiem św. Jana Pawła II, Jana Długosza i Polskiego Teatru. sejm.gov.pl, 2014-12-05. [dostęp 2016-10-17]..
 42. M.P. z 2016 r. poz. 10.
 43. M.P. z 2016 r. poz. 42.
 44. M.P. z 2016 r. poz. 44.
 45. M.P. z 2016 r. poz. 45.
 46. 2016 r. Rokiem Henryka Sienkiewicza, Feliksa Nowowiejskiego, Cichociemnych oraz Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. sejm.gov.pl, 2015-12-23. [dostęp 2016-10-17]..
 47. M.P. z 2016 r. poz. 202.
 48. Sejm ogłosił 2016 r. Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej. sejm.gov.pl, 2016-02-26. [dostęp 2016-10-17]..
 49. M.P. z 2016 r. poz. 627.
 50. M.P. z 2016 r. poz. 628.
 51. M.P. z 2016 r. poz. 629.
 52. M.P. z 2016 r. poz. 630.
 53. M.P. z 2016 r. poz. 633.
 54. M.P. z 2016 r. poz. 1122.
 55. M.P. z 2017 r. poz. 15.
 56. 2017 r. Rokiem Rzeki Wisły, Josepha Conrada – Korzeniowskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Adama Chmielowskiego i błogosławionego Honorata Koźmińskiego oraz Tadeusza Kościuszki. sejm.gov.pl, 2016-06-22. [dostęp 2016-10-17]..
 57. M.P. z 2017 r. poz. 538.
 58. M.P. z 2017 r. poz. 609.
 59. M.P. z 2017 r. poz. 638.
 60. M.P. z 2017 r. poz. 640.
 61. M.P. z 2017 r. poz. 641.
 62. M.P. z 2017 r. poz. 971.
 63. M.P. z 2017 r. poz. 1004.
 64. M.P. z 2018 r. poz. 728.
 65. M.P. z 2018 r. poz. 730.
 66. M.P. z 2018 r. poz. 731.
 67. M.P. z 2018 r. poz. 732.
 68. M.P. z 2018 r. poz. 743.
 69. M.P. z 2019 r. poz. 422.
 70. M.P. z 2019 r. poz. 614.
 71. M.P. z 2019 r. poz. 591.
 72. M.P. z 2019 r. poz. 602.
 73. M.P. z 2019 r. poz. 604.
 74. M.P. z 2019 r. poz. 1048.
 75. M.P. z 2020 r. poz. 1156.
 76. M.P. z 2020 r. poz. 1162.
 77. M.P. z 2020 r. poz. 1163.
 78. M.P. z 2020 r. poz. 1172.
 79. M.P. z 2020 r. poz. 1181.
 80. M.P. z 2020 r. poz. 1182.
 81. Sejm uchwałą ustanowił 2021 Rokiem Grupy Ładosia. www.sejm.gov.pl. [dostęp 2021-01-26].
 82. M.P. z 2000 r. nr 42, poz. 803.
 83. M.P. z 2002 r. nr 5, poz. 78.
 84. M.P. z 2002 r. nr 10, poz. 179.
 85. M.P. z 2003 r. nr 5, poz. 56.
 86. M.P. z 2003 r. nr 5, poz. 56.
 87. M.P. z 2003 r. nr 39, poz. 566.
 88. M.P. z 2003 r. nr 45, poz. 662.
 89. M.P. z 2004 r. nr 4, poz. 52.
 90. M.P. z 2005 r. nr 46, poz. 623.
 91. M.P. z 2005 r. nr 83, poz. 1166.
 92. M.P. z 2006 r. nr 83, poz. 832.
 93. M.P. z 2006 r. nr 89, poz. 917.
 94. M.P. z 2007 r. nr 18, poz. 196.
 95. M.P. z 2007 r. nr 43, poz. 493.
 96. M.P. z 2008 r. nr 14, poz. 145.
 97. M.P. z 2009 r. nr 3, poz. 13.
 98. M.P. z 2008 r. nr 77, poz. 686.
 99. M.P. z 2008 r. nr 39, poz. 343.
 100. Platforma nie lubi Konopnickiej. wprost.pl, 2009-11-18. [dostęp 2016-10-17]..
 101. M.P. z 2010 r. nr 70, poz. 865.
 102. M.P. z 2010 r. nr 74, poz. 929.
 103. M.P. z 2010 r. nr 96, poz. 1091.
 104. M.P. z 2011 r. nr 1, poz. 1.
 105. M.P. z 2011 r. nr 87, poz. 905.
 106. M.P. z 2011 r. nr 87, poz. 906.
 107. M.P. z 2011 r. nr 87, poz. 907.
 108. Rok 2012 rokiem Janusza Korczaka. sejm.gov.pl, 2011-11-21. [dostęp 2016-10-17]..
 109. M.P. z 2012 r. poz. 988.
 110. M.P. z 2012 r. poz. 990.
 111. M.P. z 2012 r. poz. 992.
 112. Zakończyło się 28. posiedzenie Sejmu. sejm.gov.pl, 2012-12-07. [dostęp 2016-10-17]..
 113. M.P. z 2013 r. poz. 1016.
 114. M.P. z 2013 r. poz. 1019.
 115. M.P. z 2013 r. poz. 1017.
 116. Zakończyło się 55. posiedzenie Sejmu. sejm.gov.pl, 2013-12-06. [dostęp 2016-10-17]..
 117. M.P. z 2014 r. poz. 1198.
 118. M.P. z 2014 r. poz. 1200.
 119. 2015 r. Rokiem św. Jana Pawła II, Jana Długosza i Polskiego Teatru. sejm.gov.pl, 2014-12-05. [dostęp 2016-10-17]..
 120. M.P. z 2014 r. poz. 1199.
 121. M.P. z 2016 r. poz. 42.
 122. M.P. z 2016 r. poz. 44.
 123. M.P. z 2016 r. poz. 45.
 124. 2016 r. Rokiem Henryka Sienkiewicza, Feliksa Nowowiejskiego, Cichociemnych oraz Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. sejm.gov.pl, 2015-12-23. [dostęp 2016-10-17]..
 125. M.P. z 2016 r. poz. 10.
 126. M.P. z 2016 r. poz. 202.
 127. Sejm ogłosił 2016 r. Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej. sejm.gov.pl, 2016-02-26. [dostęp 2016-10-17]..
 128. M.P. z 2016 r. poz. 628.
 129. M.P. z 2016 r. poz. 629.
 130. M.P. z 2016 r. poz. 630.
 131. M.P. z 2016 r. poz. 633.
 132. M.P. z 2016 r. poz. 1122.
 133. M.P. z 2017 r. poz. 15.
 134. M.P. z 2016 r. poz. 627.
 135. 2017 r. Rokiem Rzeki Wisły, Josepha Conrada – Korzeniowskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Adama Chmielowskiego i błogosławionego Honorata Koźmińskiego oraz Tadeusza Kościuszki. sejm.gov.pl, 2016-06-22. [dostęp 2016-10-17]..
 136. M.P. z 2017 r. poz. 640.
 137. M.P. z 2017 r. poz. 641.
 138. M.P. z 2017 r. poz. 1004.
 139. M.P. z 2017 r. poz. 538.
 140. M.P. z 2017 r. poz. 638.
 141. M.P. z 2017 r. poz. 971.
 142. M.P. z 2017 r. poz. 609.
 143. M.P. z 2018 r. poz. 728.
 144. M.P. z 2018 r. poz. 731.
 145. M.P. z 2018 r. poz. 732.
 146. M.P. z 2018 r. poz. 730.
 147. M.P. z 2018 r. poz. 743.
 148. M.P. z 2019 r. poz. 422.
 149. M.P. z 2019 r. poz. 614.
 150. M.P. z 2019 r. poz. 591.
 151. M.P. z 2019 r. poz. 602.
 152. M.P. z 2019 r. poz. 604.
 153. M.P. z 2019 r. poz. 1048.
 154. M.P. z 2020 r. poz. 1156.
 155. M.P. z 2020 r. poz. 1162.
 156. M.P. z 2020 r. poz. 1163.
 157. M.P. z 2020 r. poz. 1181.
 158. M.P. z 2020 r. poz. 1182.
 159. M.P. z 2020 r. poz. 1172.