Otwórz menu główne

Paul Tremo

polski kuchmistrz w epoce Oświecenia

Paul Tremo (ur. 1733 - zm. 1810) – kuchmistrz na dworze króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, zdobył miano "pierwszego kuchmistrza w Europie".

Urodził się w Berlinie w rodzinie hugenockiej[1]. Swój kunszt zdobywał podróżując po Europie. Wiadomo też, że studiował liczne dzieła uczonych z różnych epok.

Z królem związany był od jego wczesnej młodości i wiernie służył mu aż do końca. Król wypłacał mu rocznie ponad 10 tys. zł, co uważano za najwyższą pensję kuchmistrza w Rzeczypospolitej. Był m.in. odpowiedzialny za oprawę kulinarną obiadów czwartkowych. Upodobania kulinarne Stanisława Augusta zapoczątkowały modę na wyrafinowaną, a zarazem lekką kuchnię, łączącą francuskie i polskie tradycje kulinarne. Stopniowo rezygnując z sarmackiego niepohamowania w jedzeniu i piciu, coraz częściej zwracano uwagę na zdrową dietę.

Gdy Stanisław August Poniatowski abdykował i osiadł w Petersburgu, towarzyszył mu Tremo. Po śmierci króla w 1798 roku wrócił do Polski i zamieszkał w ofiarowanym przez króla dworku na Grzybowie pod Warszawą. Pochowany został na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie jako Piotr Paweł Tremo.

Napisał dzieła: "Botanika kuchenna" (zaginiona rozprawa o właściwościach kulinarnych różnych ziół i warzyw), z trzech rękopiśmiennych odpisów jest znana jego książka kucharska opatrywana różnymi tytułami np. "Nauka dokładna sposobów warzenia i sporządzania potraw z mięsiwa, ryb, jarzyny, mąki, jako też przyprawiania rozmaitych sosów, robienia esencji ponczowej".

Uczniem Paula Tremona był znany kucharz i autor pierwszych systematycznych książek kucharskich na ziemiach polskich Jan Szyttler.

PrzypisyEdytuj

  1. W. Wojtyńska, Paul Tremo – kucharz Stanisława Augusta, „Kronika Zamkowa”, 1996 nr 1 s. 50 –56

BibliografiaEdytuj

  1. Kuchnia na sześć osób podług przepisów JP Tremona, pierwszego kuchmistrza Stanisława Augusta króla polskiego, opr. J. Kowecki, Warszawa 1991.
  2. W. Wojtyńska, Paul Tremo – kucharz Stanisława Augusta, „Kronika Zamkowa”, 1996 nr 1 s. 50 –56.
  3. J. Dumanowski: Kuchmistrz króla Stasia. Silva rerum. Opowieści wilanowskie – serwis Muzeum-Pałacu w Wilanowie. [dostęp 2010-06-13].
  4. S. Czerniecki, Compendium ferculorum albo zebranie potraw, wyd. i opr. J. Dumanowski i M. Spychaj z przedmową S. Lubomirskiego, „Monumenta Poloniae Culinaria”, t. I, Warszawa 2009
  5. J. Dumanowski, Od Czernieckiego do Wielądka. Polskie książki kucharskie z XVII-XVIII wieku, strona "Klio w kuchni" Muzeum Historii Polski [1]
  6. J. Dumanowski, Staropolskie książki kucharskie, „Mówią wieki”, 12, 2009 (599), s. 36-40