Paweł Garwaski

Paweł Garwaski herbu Grzymała (zm. w 1618 roku) – kasztelan płocki w 1616 roku, kasztelan sierpecki w 1613 roku, starosta wyszogrodzki w 1606 roku[1], pisarz ziemski płocki w 1588 roku[2], poborca płocki w latach 1598-1599, marszałek sejmiku generalnego województwa mazowieckiego w 1605 roku[3].

W czasie elekcji 1587 roku głosował najpierw na Piasta[4], potem na Zygmunta Wazę[5]. Poseł województwa płockiego na sejm 1611 roku, komisarz sejmowy do (poparcia wojny moskiewskiej).

Żonaty z Dorotą Zielińską, miał synów: Hieronima i Jana oraz córki: Katarzynę i Dorotę[6]. Był katolikiem.

BibliografiaEdytuj

  • Janusz Byliński, Sejm z 1611 roku. W nowym opracowaniu., Wrocław 2016, s. 215.
  • Rodzina, herbarz szlachty polskiej, t. IV, Warszawa 1907, s. 103.

PrzypisyEdytuj

  1. w tym roku uzyskał dożywocie na starostwo wyszogrodzkie, Krzysztof Chłapowski, Starostowie niegrodowi w Koronie 1565-1795 Materiały źródłowe, Warszawa, Bellerive-sur-Allier 2017, s. 364.
  2. według Pieńkowskiej z tym tytułem wystąpił już w czasie elekcji 1587 roku
  3. Jolanta Choińska-Mika, Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów, Warszawa 1998, s. 69.
  4. tak nazywano bliżej nieokreślonego kandydata krajowego
  5. Anna Pieńkowska, Zjazdy i sejmy z okresu bezkrólewia po śmierci Stefana Batorego, Pułtusk 2010, s. 365.
  6. Herbarz polski, t. V, Warszawa 1902, s. 378.