Paweł Grata

polski historyk

Paweł Jan Grata (ur. 11 grudnia 1971 w Rzeszowie[1]) – polski historyk, specjalizujący się w historii gospodarczej oraz historii najnowszej Polski; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Rzeszowskim[2]. W latach 2016–2019 Dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR. Od 2019 po zmianach struktury Uniwersytetu Prorektor ds. Kolegium Nauk Humanistycznych UR.[3]

Paweł Grata
Ilustracja
Paweł Grata (2023)
Państwo działania

 Polska

Data i miejsce urodzenia

11 grudnia 1971
Rzeszów

profesor nauk humanistycznych
Specjalność: historia najnowsza Polski
Alma Mater

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie

Doktorat

16 marca 2000 – historia
Uniwersytet Rzeszowski

Habilitacja

10 czerwca 2010 – historia
Uniwersytet Rzeszowski

Profesura

25 października 2019

Uczelnia

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie
Uniwersytet Rzeszowski

Kierownik Zakładu Historii Gospodarczej i Społecznej UR
Okres spraw.

od 2016

Odznaczenia
Srebrny Krzyż Zasługi

Życiorys edytuj

Urodził się w 1971 roku w Rzeszowie, w którym ukończył szkołę podstawową oraz liceum ogólnokształcące. W 1990 roku po zdanej maturze podjął studia na kierunku historia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Ukończył je w 1995 roku uzyskując tytuł zawodowy magistra i podjął pracę zawodową jako asystent w Instytucie Historii na swojej macierzystej uczelni. W 2000 roku Rada Wydziału Socjologiczno-Historycznego rzeszowskiej uczelni pedagogicznej nadała mu stopień naukowy doktor nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie pracy pt. Przemysł spirytusowy w II Rzeczypospolitej, której promotorem był prof. Włodzimierz Bonusiak[4]. Wraz z nowym stopniem awansował na stanowisko adiunkta. Z racji prowadzonych badań, koncentrujących się na zagadnieniach historii społeczno-gospodarczej oraz polityki gospodarczej i społecznej w 2002 roku podjął współpracę z Katedrą Politologii. W 2010 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii o specjalności historia gospodarcza na Uniwersytecie Rzeszowskim, który powstał w 2001 roku z przekształcenia dotychczasowej WSP. W tym samym roku został profesorem nadzwyczajnym. Rok później przeniósł się do Katedry Politologii, gdzie był kierownikiem Zakładu Międzynarodowych Stosunków Politycznych i Gospodarczych[1]. Od 2016 roku ponownie pracownik Instytutu Historii, gdzie kieruje Zakładem Historii Gospodarczej i Społecznej[5]. W 2019 roku prezydent RP Andrzej Duda nadał mu tytuł profesora. Od 2020 z ramienia Uniwersytetu Rzeszowskiego członek Uniwersyteckiej Komisji Nauki przy Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Od 2022 członek Rady Szkoły Doktorskiej Milton Friedman University w Budapeszcie[6].

W latach 2015–2021 oraz ponownie od 2023 członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej, w tym w latach 2017–2021 Prezes Zarządu[7]; członek Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Od 2016 roku wchodzi w skład Komitetu Redakcyjnego ukazującego się od 1931 roku najstarszego polskiego czasopisma naukowego z zakresu historii gospodarczej i społecznej „Roczników Dziejów Społecznych i Gospodarczych”[8], członek Rady Naukowej wydawanych od 1966 roku „Studia Historiae Oeconomicae”[9]; twórca i redaktor naczelny kwartalnika „UR Journal of Humanities and Social Sciences”[10].

Dorobek naukowy edytuj

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii społecznej, polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, polityki gospodarczej II Rzeczypospolitej oraz przemian gospodarczych i społecznych w Polsce południowo-wschodniej w II połowie XX i na początku XXI wieku. Autor blisko dwustu publikacji naukowych, w tym 7 monografii autorskich, m.in.: The origins of the welfare state: Polish social policy in 1918–1939, Berlin 2021; Czas przełomu. Polska polityka społeczna w latach 1944–1950, Rzeszów 2018; Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej. Uwarunkowania – instytucje – działania, Rzeszów 2013; Monopole skarbowe w polityce podatkowej Drugiej Rzeczypospolitej, Rzeszów 2009; Miejsce monopoli skarbowych w reformie stabilizacyjnej Władysława Grabskiego (1923-1925), Rzeszów 2008; Przemysł gorzelniczy w II Rzeczypospolitej, Rzeszów 2002; 4 monografii współautorskich: Tracing Rzeszów’s memo-rial sites [współautorzy E. Czop, A. Bonusiak], Rzeszów 2017; Tropem rzeszowskich miejsc pamięci [współautorzy E. Czop, A. Bonusiak]; A Prometheus on a Human Scale – Ignacy Łu-kasiewicz [współautorzy P. Franaszek, A. Kozicka-Kołaczkowska, M. Ruszel, G. Zamoyski]; Ignacy Łukasiewicz. Prometeusz na ludzką miarę, Warszawa 2021 [współautorzy P. Franaszek, A. Kozicka-Kołaczkowska, M. Ruszel, G. Zamoyski]; redaktor i współredaktor 21 monografii zbiorowych, w tym sześciu tomów „Studiów z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku” oraz sześciu tomów serii wydawniczej „Biblioteka polskiej modernizacji”; autor 83 rozdziałów w monografiach zbiorowych, 60 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych, 16 recenzji i sprawozdań, uczestnik 54 krajowych i zagranicznych konferencji naukowych. Promotor w pięciu postępowaniach doktorskich, recenzent w dwóch postępowaniach o nadanie tytułu naukowego, w czterech postępowaniach o nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz w 17 przewodach doktorskich[11].

Kierownik realizowanego od 2018 roku projektu „W drodze ku modernizacji. Niepodległa Polska i wolni Polacy w XIX-XXI wieku”[12], finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i opiewającego na kwotę 1 365 819 zł oraz realizowanego od 2022 roku projektu „Ku lepszej przyszłości. Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku” finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa na kwotę 412 850 zł[13]; wykonawca w projekcie NCN „Społeczeństwo II Rzeczypospolitej”, kierowanym przez prof. dr hab. Janusza Żarnowskiego w latach 2011–2013, kierownik i wykonawca w 5 innych projektach[11].

W 2023 został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi[14].

Przypisy edytuj

 1. a b Biografia Pawła Graty na stronie Katedry Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. politologia.univ.rzeszow.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-12-14)]. [on-line] [dostęp 2013-12-10].
 2. Prof. Paweł Grata, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2013-12-10].
 3. Władze Kolegium – Uniwersytet Rzeszowski [online], www.ur.edu.pl [dostęp 2023-10-03].
 4. Przemysł spirytusowy w II Rzeczypospolitej w bazie „Prace badawcze” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2013-12-10].
 5. Struktura – Uniwersytet Rzeszowski [online], www.ur.edu.pl [dostęp 2023-10-03].
 6. Milton Friedman Doctoral School of Management and Business Administration [online], Milton Friedman Egyetem, 30 marca 2023 [dostęp 2023-10-03] (ang.).
 7. Władze [online], pthg.com.pl [dostęp 2023-10-03].
 8. Komitet Redakcyjny – Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych [online], rdsg-ihpan.edu.pl [dostęp 2023-10-03].
 9. Editorial Team | Studia Historiae Oeconomicae [online], pressto.amu.edu.pl [dostęp 2023-10-03].
 10. Strona Główna czasopisma URJHSS [online], www.journalofhumanitiesandsocialsciences.com [dostęp 2023-10-03].
 11. a b prof. dr hab. Paweł Grata – Uniwersytet Rzeszowski [online], www.ur.edu.pl [dostęp 2023-10-03] (pol.).
 12. W drodze ku modernizacji. Niepodległa Polska i wolni Polacy w XIX-XXI wieku. [online], www.wdrodzekumodernizacji.pl [dostęp 2023-10-03].
 13. Ku lepszej przyszłości. Opieka nad dziećmi na ziemiach polskich w XIX-XXI wieku – Uniwersytet Rzeszowski [online], www.ur.edu.pl [dostęp 2023-10-03].
 14. M.P. z 2023 r. poz. 1291

Linki zewnętrzne edytuj