Otwórz menu główne

Paweł Hulewicz herbu Nowina (ur. w 1750 roku w Ujłowie koło Krystynopola, zm. 15 kwietnia 1817 roku w Glińsku w powiecie winnickim) – szambelan królewski w 1777 roku, pisarz ziemski włodzimierski w latach 1780-1794, konsyliarz konfederacji generalnej koronnej w konfederacji targowickiej w 1792 roku[1], poeta, tłumacz dzieł Owidiusza.

Był posłem województwa wołyńskiego na Sejm Czteroletni w 1788 roku[2]. Podpisał manifest przeciwko uchwaleniu Konstytucji 3 Maja[3]. Figurował na liście posłów i senatorów posła rosyjskiego Jakowa Bułhakowa w 1792 roku, która zawierała zestawienie osób, na które Rosjanie mogą liczyć przy rekonfederacji i obaleniu dzieła 3 maja[4]. Po rozbiorach został austriackim urzędnikiem we Lwowie. Rotmistrz targowickiej formacji Brygady Kawalerii Narodowej Znaków Hussarskich pod Imieniem Województwa Kijowskiego.

PrzypisyEdytuj

  1. Złota księga szlachty polskiej, r. XII, Poznań 1890, s. 146.
  2. Kalendarzyk narodowy y obcy na rok ... 1792...., Warszawa 1791, s. 322.
  3. Leon Wegner, Dzieje dnia trzeciego i piątego maja 1791, Poznań 1865, s. 194.
  4. Łukasz Kądziela, Między zdradą a służbą Rzeczypospolitej. Fryderyk Moszyński w latach 1792-1793, Warszawa 1993, s. 46, Сборник Русского исторического общества, t. 47,Petersburg 1885, s. 272.

BibliografiaEdytuj

  • Jarosław Gdański, Mariusz Machynia, Czesław Srzednicki, Kamil Stepan, Wojsko Koronne. Formacje Targowicy, szkolnictwo wojskowe. Varia, Uzupełnienia, Kraków 2003
  • Rodzina, herbarz szlachty polskiej, t. V, Warszawa 1908
  • Volumina Legum, t. IX, Kraków 1889