Paweł Sapieha (zm. 1580)

kasztelan kijowski

Paweł Sapieha (ur. przed 1546 - zm. w listopadzie 1580 roku[2]) – kasztelan kijowski, starosta lubecki od 1560 roku[2], był wyznawcą prawosławia[3].

Paweł Sapieha
Ilustracja
Herb
Lis
Rodzina

Sapiehowie herbu Lis

Data śmierci

listopad 1580

Ojciec

Iwan Bohdanowicz Sapieha

Matka

Hanna Sanguszko

Żona

Hanna Chodkiewicz[1]

Dzieci

Jan Piotr Sapieha
Paweł Sapieha
Zofia
Elżbieta

Był synem Iwana i Hanny z Sanguszków. Był ojcem Jana Piotra.

Od roku 1560 utrzymywał graniczną twierdzę Lubecz, mającą zapobiegać najazdom tatarskim. W marcu 1566 mianowany kasztelanem kijowskim. Po inkorporacji Kijowszczyzny do Korony został senatorem, mimo to utrzymywał ścisłe związki z Wielkim Księstwem Litewskim. W 1569 negocjował jeszcze za życia Zygmunta Augusta z posłami francuskimi przyłączenie z powrotem województw bracławskiego, kijowskiego i wołyńskiego na powrót do Litwy w zamian za poparcie Henryka Walezego na tron Polski. W 1573 roku potwierdził elekcję Henryka III Walezego na króla Polski[4]. Brał udział w planowaniu wojny z Iwanem Groźnym w kwietniu 1580. Zmarł w początkach grudnia 1580. Był związany z kalwinizmem, jednak nakazał pochować się w cerkwi w Lejpunach.

Przypisy edytuj

  1. Informacje o żonie. genealogia.grocholski.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-01-07)].
  2. a b Krzysztof Chłapowski, Starostowie niegrodowi w Koronie 1565-1795 Materiały źródłowe, Warszawa, Bellerive-sur-Allier 2017, s. 193.
  3. Henryk Litwin, Napływ szlachty polskiej na Ukrainę 1569-1648, Warszawa 2000, s. 204.
  4. Świętosława Orzelskiego bezkrólewia ksiąg ośmioro 1572-1576, Kraków 1917, s. 149