Paweł Soroka

polski politolog, poeta i dziennikarz

Paweł Soroka (ur. 3 września 1953 w Gnieźnie) – polski politolog, poeta i dziennikarz, profesor doktor habilitowany.

Paweł Soroka
Ilustracja
Paweł Soroka w 2006
Data i miejsce urodzenia

3 września 1953
Gniezno

Zawód, zajęcie

politolog, poeta, dziennikarz

Narodowość

polska

Tytuł naukowy

profesor nauk humanistycznych

Edukacja

doktorat 1985 UW / habilitacja 2008 UW

Alma Mater

Uniwersytet Warszawski

Uczelnia

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wydział

Wydział Prawa i Nauk Spolecznych

Odznaczenia
Srebrny Krzyż Zasługi Brązowy Krzyż Zasługi Medal Złoty za Długoletnią Służbę Złoty Medal „Za zasługi dla obronności kraju” Srebrny Medal „Za zasługi dla obronności kraju” Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności kraju” Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” Brązowy Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
Strona internetowa

Życiorys Edytuj

W 1976 ukończył z wyróżnieniem studia z zakresu nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Uczęszczał następnie na seminarium doktorskie u prof. Józefa Kukułki. Doktoryzował się w 1985 na macierzystej uczelni, na podstawie pracy zatytułowanej Teorie podejmowania decyzji w amerykańskiej nauce o stosunkach międzynarodowych. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2008 na UW, w oparciu o rozprawę Strategia bezpieczeństwa zewnętrznego Polski. Proces formułowania. Postanowieniem z dnia 15 grudnia 2021 r. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk społecznych[1].

W 1991 podjął pracę w Warszawskiej Szkole Zarządzania, przekształconej następnie w Warszawską Szkołę Zarządzania – Szkołę Wyższą. W 1993 objął stanowisko adiunkta, natomiast w latach 1999–2004 był prodziekanem Wydziału Zarządzania. Na uczelni tej objął później stanowisko profesora nadzwyczajnego, a od listopada 2017 r. do października 2020 r. był w niej dziekanem. Od 2008 do 2010 pracował w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. W październiku 2010 został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach, przekształconym następnie w Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Związany był z Instytutem Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych, gdzie m.in. był kierownikiem Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego. W październiku 2023 r. przeszedł na emeryturę, jednak nadal prowadzi wykłady w Warszawskiej Szkole Zarządzania-Szkole Wyższej.

W 1981 został zastępcą redaktora naczelnego dwutygodnika „Twórczość Robotników”. W latach 80. był członkiem Narodowej Rady Kultury. Po zmianach ustrojowych pełnił funkcję sekretarza Klubu Menedżerów i Pracowników na Rzecz Przekształceń Własnościowych. Od 1993 jest koordynatorem Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Jest współautorem opinii, stanowisk i ekspertyz dotyczących polityki przemysłowej, przekształceń własnościowych i restrukturyzacji strategicznych branż polskiej gospodarki, publikowanych w rocznikach PLP. Ponadto został powołany w skład Krajowej Rady Lotnictwa (2003), natomiast w 2012 został członkiem Rady Budowy Okrętów. Jest także członkiem rady naukowej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Społecznie pełni również funkcję redaktora naczelnego czasopisma społeczno-kulturalnego „Własnym Głosem”.

Był członkiem Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego[2].

Opublikował pięć tomików wierszy i dwa arkusze poetyckie. Jego twórczość znalazła się również w kilkunastu antologiach i almanachach oraz na łamach kilkudziesięciu czasopism. W 2000 przyjęty został do Związku Literatów Polskich. Ponadto opublikował ponad 300 artykułów i tekstów publicystycznych w gazetach i czasopismach ogólnopolskich i krajowych. W 1991 został członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.

Odznaczenia i wyróżnienia[potrzebny przypis] Edytuj

Wybrane publikacje Edytuj

 • Teorie podejmowania decyzji w amerykańskiej nauce o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 1987.
 • Propozycje dla Polski. Rządzenie strategiczne, red. nauk. P. Soroka, Warszawa 2001.
 • Efektywność przedsięwzięć publicznych i rozwój gospodarczy, red. nauk. P. Soroka, Warszawa 2004
 • P. Soroka, Strategia bezpieczeństwa zewnętrznego Polski. Proces formułowania, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2006.
 • Perspektywy społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, red. nauk. P. Soroka, Warszawa 2008.
 • S. Dymek, P. Soroka, W kręgu Jakuba Wojciechowskiego. Historia i dokonania ruchu społeczno-kulturalnego RSTK. Sylwetki twórców i animatorów, Seria wydawnicza Warszawskiego Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury, wydanie I, Warszawa 2010 (stron 186), ISBN 978-83-62769-20-9.
 • Uwarunkowania i konsekwencje profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP, pod red. P. Soroki, Kielce 2010.
 • Tradycje, stan i perspektywy polskiego przemysłu zbrojeniowego. Ze szczególnym uwzględnieniem dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego, pod red. P. Soroki, Kielce 2011.
 • Modernizacja Wojsk Lądowych impulsem rozwojowym dla polskiej gospodarki, red. nauk. P. Soroka, Warszawa 2011.
 • Kryzysy gospodarcze i polityczne a ewolucja systemów politycznych, red. nauk. P. Soroka, Kielce 2013.
 • System obrony powietrznej Polski, red. nauk. K. Czupryński, A. Glen, P. Soroka, Warszawa 2013.
 • Jak powstawały i jak upadały zakłady przemysłowe w Polsce. Losy po 1989 roku zakładów zbudowanych w PRL-u, A. Karpiński, S. Paradysz, P. Soroka, W. Żółtkowski, Warszawa 2013.
 • Szanse i zagrożenia wynikające z otwarcia europejskiego rynku uzbrojenia dla polskich przedsiębiorstw obronnych, red. A. Cyran, P. Soroka, Kielce 2014.
 • .Modernizacja połączonych Rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych, red. K. Czupryński, P. Soroka, Warszawa 2014.
 • Od uprzemysłowienia w PRL do deindustrializacji kraju, A. Karpiński, S. Paradysz, P. Soroka, W. Żółtkowski, Warszawa 2015, ISBN 978-83-287-0186-1.
 • Bezpieczeństwo energetyczne: między teorią a praktyką, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2015, ISBN 978-83-8017-060-5.
 • J. Gacek, M. Karwalski, P. Soroka, R. Wożniak (red. naukowa i wstęp), Odtworzenie Wojsk Rakietowych w świetle modernizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7938-088-6.
 • Konsolidacja polskiego przemysłu obronnego w warunkach konkurencyjnego europejskiego rynku uzbrojenia, P. Soroka, A. Zagórska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2016, ISBN 978-83-7133-665-2.
 • P. Soroka (redakcja), autorzy: I. Gębski, M. Ostafijczuk, K. Rafalik, P. Soroka, Dwie ukryte tragedie w cieniu atomowej apokalipsy, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2016, ISBN 978-83-8017-113-8.
 • P. Soroka, K. Wątorek, A. Zagórska (redakcja naukowa i wstęp), Międzynarodowa współpraca gospodarczo-obronna, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8017-160-2
 • P. Soroka, K. Wątorek, A. Zagórska (redakcja naukowa i wstęp), Udział zaplecza badawczo-rozwojowego przemysłu obronnego w rozwoju i modernizacji uzbrojenia, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8017-206-7.
 • P. Soroka, R. Kołodziejczyk, A. Mitręga, K. Pająk, A. Skrabacz, Zarządzanie kryzysowe w województwie świętokrzyskim – aspekty teoretyczne i praktyczne, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8017-262-3.
 • 35. P. Soroka, A. Zagórska, K. Wątorek (red. naukowa), Udział polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego w realizacji programów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8017-266-1.
 • P. Soroka, K. Wątorek, A. Zagórska, Przemysł obronny głównym podmiotem polityki gospodarczo-obronnej Polski, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8017-320-0.
 • P. Soroka, A. Skrabacz, P. Wilczyński, K. Golczak, R. Kołodziejczyk, K. Pająk, A. Mitręga, Raport zawierający diagnozę i prognozę globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego zdeterminowanego przez pandemię koronawirusa w obszarze gospodarczym, społecznym, politycznym i geopolitycznym, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8017-375-0
 • P. Soroka, K. Rawska, A. Zagórska (redakcja naukowa), Konsekwencje pandemii koronawirusa dla przemysłu obronnego, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2022, ISBN 978-83-8017-460-3[8]
 • E. Cieślak, J. Maj, K. Pająk, D. Prokopowicz, A. Radomyski, P. Soroka, Piotr Śledź, Redakcja naukowa: Paweł Soroka i Krzysztof Pająk, Wybrane aspekty rosyjskiej agresji na Ukrainę w obszarze politycznym, militarnym i gospodarczym, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2023, ISBN 978-83-8017-474-0[9]

Przypisy Edytuj

 1. Prof. dr hab. Paweł Soroka, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [dostęp 2022-11-03].
 2. Rozpoczęcie prac nad drugim Raportem o narastającym globalnym kryzysie finansowo-gospodarczym, SEA, [2020] [dostęp 2023-07-02] [zarchiwizowane z adresu 2021-01-22].
 3. a b Medal Zasłużony Kulturze - Gloria Artis, MKiDN [dostęp 2023-07-02] (pol.).
 4. Profesorowie PTG odznaczeni medalami “Sapientia et Veritas”, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, 3 czerwca 2023 [dostęp 2023-07-02] (pol.).
 5. Danuta Starzyńska-Rosiecka, Minister Czarnek odznaczył naukowców Medalami „Sapientia et Veritas", Nauka w Polsce, 31 maja 2023 [dostęp 2023-07-02] (pol.).
 6. Aktualności - Poznaliśmy laureatów Nagrody Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego za rok 2021, Powiat Gniezno [dostęp 2023-07-02].
 7. Rafał Wichniewicz, Wręczono nagrody Kapituły Orła Białego, Gniezno24.com, 2 grudnia 2022 [dostęp 2023-07-02] (pol.).
 8. Konsekwencje pandemii koronawirusa dla przemysłu obronnego / redakcja naukowa Paweł Soroka, Katarzyna Rawska, Anna Zagórska., katalogi.bn.org.pl [dostęp 2023-07-02] (pol.).
 9. Wybrane aspekty rosyjskiej agresji na Ukrainę w obszarze politycznym, militarnym i gospodarczym / Eugeniusz Cieślak, Julian Maj, Krzysztof Pająk, Dariusz Prokopowicz, Adam Radomyski, Paweł Soroka, Piotr Śledź ; redakcja naukowa Paweł Soroka i Krzysztof Pająk., katalogi.bn.org.pl [dostęp 2023-07-02] (pol.).

Bibliografia Edytuj

Linki zewnętrzne Edytuj