Penicylamina

związek chemiczny

Penicylamina (farm. Penicillaminum, ATC M01CC) – organiczny związek chemiczny z grupy α-aminokwasów, jeden z metabolitów penicyliny. Ma właściwości chelatujące, co jest wykorzystywane w medycynie. Tworzy trwałe, rozpuszczalne w wodzie wiązania kompleksowe z kationami miedzi, ołowiu, rtęci, kadmu, talu, cynku, niklu, złota i żelaza. Może chelatować jony wchodzące w skład metaloproteinaz i tym samym zmniejszać aktywność tych enzymów. Ma wiele działań niepożądanych. Zastosowanie medyczne ma tylko D-penicylamina, ponieważ jej enancjomer, L-penicylamina, jest toksyczny (hamuje działanie pirydoksyny).

Penicylamina
Enancjomer D Enancjomer L
Enancjomer D Enancjomer L
Model 3D enancjomeru D
Model 3D enancjomeru D
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C5H11NO2S
Masa molowa 149,21 g/mol
Identyfikacja
Numer CAS 52-67-5
PubChem 5852
DrugBank APRD01171
Klasyfikacja medyczna
ATC M01CC01
Stosowanie w ciąży kategoria C

Aktywność biologicznaEdytuj

 • Właściwości chelatujące penicylaminy wykorzystywane są w zatruciach, gdyż penicylamina wiąże kationy metali ciężkich z przewodu pokarmowego. Te same własności związku mają zastosowanie w leczeniu choroby Wilsona, polegającej na nieprawidłowym metabolizmie jonów miedzi.
 • Rozbija kompleksy immunoglobulin, odkładające się w tkankach w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów i innych układowych chorób tkanki łącznej.
 • Spowalnia proces enzymatycznego tworzenia wiązań pomiędzy cząsteczkami kolagenu przez chelatację jonów w centrach aktywnych odpowiedzialnych za te reakcje metaloproteinaz.
 • Hamuje aktywność limfocytów T nie wywierając wpływu na limfocyty B.

DystrybucjaEdytuj

Lek wchłania się dobrze, osiąga stężenie maksymalne w osoczu 2 godziny po podaniu p.o.. 80% leku wydalane jest z kałem i moczem w ciągu 48 godzin po podaniu, śladowe ilości mogą być wykrywane w osoczu przez kilka-kilkanaście dni.

WskazaniaEdytuj

PrzeciwwskazaniaEdytuj

 • Nadwrażliwość na preparat lub penicylinę
 • niewydolność nerek
 • choroby tkanki łącznej (z wyjątkiem reumatoidalnego zapalenia stawów)
 • miastenia.

Działania niepożądaneEdytuj

Działania niepożądane są częste i mogą mieć poważny przebieg, niekiedy prowadząc nawet do zgonu. Typowe są osutki polekowe, o charakterze liszaja płaskiego lub zmian toczniopodobnych. Poważnym powikłaniem jest indukowana penicylaminą miastenia (D-penicillamine induced myasthenia gravis)[1].

Ciąża i laktacjaEdytuj

Kategoria C. Nie należy stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią. Wyjątek stanowi choroba Wilsona u ciężarnej; w takim przypadku należy zmniejszyć dawkę leku do 1 g/dobę.

PreparatyEdytuj

 • Cuprimine
 • Depen

PrzypisyEdytuj

 1. Drosos AA, Christou L, Galanopoulou V, Tzioufas AG, Tsiakou EK. D-penicillamine induced myasthenia gravis: clinical, serological and genetic findings. „Clinical and experimental rheumatology”. 4 (11). s. 387–91. PMID: 8403583. 

BibliografiaEdytuj