Perspektywa z jednym punktem zbiegu

Perspektywa z jednym punktem zbiegu – jest to najprostsza perspektywa linearna. Wszystkie linie równoległe do siebie, prostopadłe do płaszczyzny obrazu, wydają się zbiegać w jednym punkcie na horyzoncie.

Poniższy obraz J. M. Williama Turnera prezentuje perspektywę z co najmniej dwoma punktami zbieżności - horyzont z drogą na obrazie zbiegają się (poza ramą obrazu) po obu stronach. Świadczy to optycznej lub geometrycznej świadomości malarza.

William Turner, Petworth Park, 1828, Tate Gallery Londyn


Obrazy, w których zastosowano tę technikęEdytuj

Zobacz teżEdytuj