PhotoCD (PCD) to standard rozwinięty przez firmę Kodak dla zapisywania fotografii jako danych cyfrowych na dyskach optycznych. Zapisane obrazy domyślnie mają wymiary 2048 x 3072 pikseli. Posiadając odpowiednie oprogramowanie, można te obrazki oglądać, obrabiać je lub wysłać na drukarkę. Informacje mogą być później dodane do PhotoCD (jest to znane jako wielosesyjność).

Przeznaczenie Rozdzielczość Nieskompresowane - rozmiar Przeznaczenie w zamierzeniu twórcy Ilość zdjęć do zamieszczenia (700 MB)
(px × px) (Mpx) (MB)
podstawa/16 128 × 192 0.025 0.07 Podgląd (index do wydruku, miniatura) 10000
podstawa/4 256 × 384 0.098 0.28 Sieć 2500
podstawa 512 × 768 0.393 1.13 Ekran komputerowy, TV, Sieć 619
4 podstawa 1024 × 1536 1.573 4.50 HDTV ekran 155
16 podstawa 2048 × 3072 6.291 18.00 Wydruk do ok. 20 x 30 cm 38
64 podstawa 4096 × 6144 25.166 72.00 Profesjonalny wydruk, przed-prasą , archiwizacja (opcjonalnie) 9