Piąty rząd Konrada Adenauera

Piąty rząd Konrada Adenauera – od 14 grudnia 1962 do 11 października 1963.

Funkcja Imię i nazwisko Partia
Bundeskanzler – Kanclerz Federalny Konrad Adenauer CDU
Stellvertreter des Bundeskanzlers – Wicekanclerz Federalny Ludwig Erhard CDU
Minister spraw zagranicznych Gerhard Schröder (polityk CDU) CDU
Minister spraw wewnętrznych Hermann Höcherl CSU
Minister sprawiedliwości Ewald Bucher FDP
Minister finansów Rolf Dahlgrün FDP
Minister gospodarki i technologii Ludwig Erhard CDU
Minister rolnictwa, polityki żywnościowej i ochrony konsumentów Werner Schwarz (polityk CDU) CDU
Minister do spraw wewnątrzniemieckich Rainer Barzel CDU
Minister pracy i polityki społecznej Theodor Blank CDU
Minister obrony Franz Josef Strauß (do 9 stycznia 1963)

Kai-Uwe von Hassel (od 9 stycznia 1963)

CSU

CDU

Minister transportu i budownictwa Hans-Christoph Seebohm CDU
Minister poczty i telekomunikacji Richard Stücklen CSU
Minister ds. wypędzonych, uciekinierów i poszkodowanych przez wojnę Wolfgang Mischnick FDP
Minister spraw federalnych i stanowych Alois Niederalt CSU
Minister ds. zagospodarowania przestrzennego, budownictwa i rozwoju miast Paul Lücke CDU
Minister ds. badań naukowych Hans Lenz CDU
Minister do spraw młodzieży, rodzin i zdrowia Bruno Heck CDU
Minister skarbu Werner Dollinger CSU
Minister zdrowia Elisabeth Schwarzhaupt CDU
Minister ds. współpracy gospodarczej i rozwoju Walter Scheel FDP
Minister do spraw nadzwyczajnych – przewodniczący federalnej Rady Obrony Heinrich Krone CDU

Zobacz też edytuj