Pięciokąt

Pięciokąt (pięciobok) – wielokąt o pięciu bokach. Każdy pięciokąt ma pięć przekątnych. Szczególnym przypadkiem pięciokąta jest pięciokąt foremny.

Pięciokąt foremny

Pięciokąt foremnyEdytuj

Pięciokąt foremnywielokąt foremny o pięciu bokach. Pięciokąty foremne są ścianami takich wielościanów jak m.in. dwunastościan foremny i dwudziestościan ścięty.

WłasnościEdytuj

 
Kąty w pięciokącie foremnym

Pięciokąt foremny o boku długości   ma następujące własności:

 
 
 
 • promień okręgu opisanego na pięciokącie foremnym ma długość
 
 
 • przekątna ma długość
 
gdzie   oznacza złotą liczbę

KonstruowalnośćEdytuj

Możliwość skonstruowania przy użyciu cyrkla i linijki pięciokąta foremnego wynika z twierdzenia Gaussa-Wantzela (liczba 5 jest liczbą pierwszą Fermata). Poniżej przedstawiono cztery przykładowe algorytmy; opierają się głównie na własności, że bok pięciokąta foremnego jest złotą częścią jego przekątnej.

Konstrukcja 1.Edytuj

 
Konstrukcja 1

Poniższą konstrukcję przedstawił H. W. Richmond w 1893 roku[1].

 1. Narysuj okrąg o środku S.
 2. Narysuj średnicę AB.
 3. Narysuj promień CS prostopadły do średnicy AB.
 4. Znajdź środek D odcinka CS i narysuj odcinek AD.
 5. Narysuj dwusieczną kąta ∠ADS, punkt jej przecięcia ze średnicą AB oznacz E.
 6. Narysuj prostą prostopadłą do AB przechodzącą przez E, punkt jej przecięcia z okręgiem oznacz F.
 7. Odcinek AF jest bokiem pięciokąta wpisanego w wyjściowy okrąg.

Konstrukcja 2.Edytuj

 
Konstrukcja 2

Ptolemeusz w swoim dziele Almagest[2][3] opisuje sposób znalezienia długości boku pięciokąta wpisanego w zadany okrąg.

 1. Narysuj okrąg o środku S.
 2. Narysuj średnicę okręgu i prostopadły do niej promień BS.
 3. Znajdź środek A jednego z promieni zawierających się w średnicy.
 4. Narysuj łuk o środku A i promieniu AB, punkt jego przecięcia ze średnicą oznacz C.
 5. Odcinek BC ma długość boku pięciokąta wpisanego w wyjściowy okrąg.

Konstrukcja 3.Edytuj

 
Konstrukcja 3

Metodę Ptolemeusza można rozbudować, uzyskując algorytm znalezienia wszystkich pięciu wierzchołków na okręgu.

 1. Narysuj okrąg o środku S.
 2. Narysuj prostą przechodzącą przez S i przecinającą okrąg w punktach A i B.
 3. Narysuj promień CS prostopadły do średnicy AB.
 4. Znajdź środek odcinka BS i oznacz go D.
 5. Narysuj łuk o środku D i promieniu CD, punkty jego przecięcia z prostą AB oznacz E i F.
 6. Narysuj łuk o środku C i promieniu CE, punkty jego przecięcia z okręgiem oznacz G i H.
 7. Narysuj łuk o środku C i promieniu CF, punkty jego przecięcia z okręgiem oznacz I i J.
 8. Punkty C, G, H, I, J są wierzchołkami pięciokąta foremnego.

Konstrukcja 4.Edytuj

 
Konstrukcja 4

W poniższej konstrukcji wykorzystano okrąg Carlyle’a[2].

 1. Narysuj okrąg o środku O.
 2. Przez punkt O poprowadź prostą k, punkty jej przecięcia z okręgiem oznacz Q i P.
 3. Narysuj promień OA prostopadły do średnicy QP.
 4. Znajdź środek M promienia OQ.
 5. Narysuj okrąg o środku M przechodzący przez A; punkty jego przecięcia z prostą k oznacz V i W.
 6. Zakreśl łuk o środku W i promieniu OP, punkty jego przecięcia z wyjściowym okręgiem oznacz P1 i P4.
 7. Zakreśl łuk o środku V i promieniu OP, punkty jego przecięcia z wyjściowym okręgiem oznacz P2 i P3.
 8. Punkty P, P1, P2, P3, P4 są wierzchołkami pięciokąta foremnego.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Eric W. Weisstein, Pentagon, [w:] MathWorld [online], Wolfram Research (ang.).
 2. a b DeTemple, D.W. Carlyle circles and Lemoine simplicity of polygon constructions.
 3. Ptolemy’s Construction for the Side of a Pentagon as a Formula.