Pięcioprocentowcy lub Naród Bogów i Ziem (ang. The Nation of Gods and Earths) – synkretyczny ruch religio-społeczny zapoczątkowany został w Harlemie w Nowym Jorku przez Clarence’a Smitha lepiej znanego pod pseudonimem Clarence 13X, określanego przez jego studentów jako Allah (arabskie imię Boga) lub Ojca. Ruch „rozgniewał” ówczesnych polityków i przywódców religijnych, którzy postrzegali pięcioprocentowców jako odłam Narodu Islamu, który według tradycyjnych muzułmanów był postrzegany jako heretycki. Początkowo 5% Nation był również uważany za gang. Naród Bogów i Matek Ziem uważał, że „Prawdziwy Czarny Człowiek” (ang. Original Blackman) jest Bogiem, a „Prawdziwa Czarna Kobieta” (ang. Original Blackwoman) jest Ziemią.

Pięcioprocentowcy
Klasyfikacja systematyczna wyznania

Nauczanie edytuj

Podstawy edytuj

Członkowie Narodu Bogów i Ziem postrzegają siebie jako Boga (zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo) i odnoszą się do siebie jak naukowcy, co ma oznaczać dowody na ich teorie i wiarę. Uważają, że człowiek to Allah, czyli Arm Leg Leg Arm Head (Ramię-Noga-Noga-Ramię-Głowa) co znaczy, że w każdym człowieku żyje Bóg, lub nazwa Islam, czyli I Self Lord And Master (Ja Sam Panem I Mistrzem).

 
Schematyczny rysunek przedstawiający człowieka
Arm Leg Leg Arm Head

Podstawową zasadą nauczania jest jej recytacja, rozumienie i zastosowanie w życiu codziennym poprzez korzystanie z „Najwyższej Matematyki” (ang. Supreme Mathematics) i „Najwyższego Alfabetu” (ang. Supreme Alphabet) opracowanych przez Clarence’a 13X, a także 120 Lekcji (ang. 120 Lessons) czasami określanych jako stopnie lub „Najwyższa Mądrość” (ang. Supreme Wisdom) opracowanych przez Wallace Fard Muhammad i Elijah Muhammad.

Pochodzenie nazwy „pięcioprocentowcy” edytuj

Nazwa pięcioprocentowcy pochodzi z założenia, że świat podzielony jest na trzy grupy.

Grupa pierwsza – 85% edytuj

Według Narodu Bogów i Ziem do pierwszej grupy zalicza się 85% populacji świata. Uważają, że żyją oni w „potrójnym Stanie Ciemności” (ang. Triple Stage Of Darkness), czyli są ślepi, głusi i niemi (ang. Dumb, Deaf and Blind), a co za tym idzie doświadczają „Śmierci Umysłowej” (ang. Mental Death), czyli są materialistami, odrzucają duchowość i wierzą w Tajemniczego Boga, który nie istnieje, bądź są ateistami. Ten sposób myślenia ma wiele wspólnego z buddyzmem.

Grupa druga – 10% edytuj

Grupa stanowiąca 10% to ludzie, którzy znają prawdę, mają władzę nad masami i próbują wmówić im istnienie Tajemniczego Boga, którego tak naprawdę nie ma, często są postrzegani za chrześcijan i kaznodziejów.

Grupa trzecia – 5% edytuj

To ludzie oświeceni, znający prawdę, chcący nauczać ludzi z grupy pierwszej (85%) i pokazać, że prawdziwy i jedyny Bóg żyje w nich samych.

Uniwersalny język edytuj

Najwyższa Matematyka (Supreme Mathematics) edytuj

Najwyższa Matematyka polega na przypisaniu do każdej cyfry odpowiedniego słowa. Każda cyfra oznacza jeden z problemów ludzkości.

# Znaczenie Po polsku Opis
1 Knowledge Wiedza Jest gromadzeniem faktów przez obserwację i dlatego trzeba ją traktować z poszanowaniem, bo bez wiedzy człowiek nie może być oświecony.
2 Wisdom Mądrość Mądrość to Woda, bo mądrość buduje życie każdego człowieka, oznacza również "Prawdziwą Czarna Kobietę" ponieważ, to ona kontynuuje życie na Ziemi.
3 Understanding Zrozumienie Jest tym co pokazuje i udowadnia, uzupełnienia Wiedzy i Mądrości. Najwyższą formą zrozumienia jest miłość, więź między kobietą i mężczyzną.
4 Culture/Freedom Kultura/Wolność Kultura jest jedyną drogą życia. Pojęcie własnego języka (Mądrości) i wolności. Kulturą „prawdziwego Czarnego Człowieka” jest Islam (Wolność, Sprawiedliwość i Równość).
5 Power/Refinement Moc/Udoskonalanie Moc jest potrzebna do energii twórczej i do szerzenia prawdy o Allahu który żyje w nas samych. Udoskonalać należy się do perfekcji.
6 Equality Równość Równość jest stanem postępowania ze wszystkimi stworzeniami na równi. Równość to osiągnięcie prawdy o Bogu jako nas samych.
7 God Bóg Allah jest Bogiem, Bogiem jest każdy czarnoskóry mężczyzna, jest Bogiem wszystkich światów (Słońca, Księżyca i Gwiazdy), mężczyzna jest Słońcem kobieta jest księżycem, a dzieci są gwiazdami.
8 Build or Destroy Zbuduj lub Zniszcz aby coś zbudować należy udoskonalić siebie budować więź z Allahem w sobie, tym samym zniszczyć w sobie negatywność.
9 Born Narodzenie Jest początkiem wszystkiego, bez narodzin nie ma Boga, wiedzy.
0 Cipher Cyfra/Zero 0 jest liczbą doskonałą, w całości to 360° – wiedza (120°), mądrość (120°) i zrozumienie (120°).

Najwyższy Alfabet (Supreme Alphabet) edytuj

Najwyższy Alfabet podobnie jak w Najwyższej Matematyce do każda litera to inne słowo.

Litera Znaczenie Po polsku
A Allah Bóg
B Be or Born Być lub Urodzony
C Cee Widzieć
D Devine Boski
E Equality Równość
F Father Ojciec
G God Bóg
H He or Her On lub Ona
I I Ja
J Justice Sprawiedliwość
K King or Kingdom Król lub Królestwo
L Love, Hell or Right Miłość, Piekło lub Prawy
M Master Mistrz
N Now or Nation Teraz lub Naród
O Cipher Cyfra/Zero
P Power Moc
Q Queen Królowa
R Ruler Władca
S Self or Savior Jaźń lub Zbawiciel
T Truth Prawda
U You or Universe Ty lub Wszechświat
V Victory Zwycięstwo
W Wisdom Mądrośc
X Unknown Niewiadomy
Y Why Dlaczego
Z Zig-Zag-Zig Zyg-Zag-Zyg (Mądrość, Wiedza i Zrozumienie lub po prostu 1, 2, 3)

Wpływ i interakcja edytuj

Szkoły edytuj

Pięcioprocentowcy swoją siedzibę mają na Harlemie w Nowym Jorku. Allah School in Mecca wcześniej znana pod nazwą Street Academy założona została w 1966 roku przez National Urban League, a dzięki pomocy burmistrza Nowego Jorku John Lindsay i jego asystenta Barry Gottehrer Urban League i Clarence 13X musieli płacić za prowadzenie działalności tylko jednego dolara dziennie. Szkoła znajduje się pod adresem 2122 7th Avenue, co jest uważane za szczęście ponieważ, według „Najwyższej Matematyki” liczba 7 oznacza Boga, a po dodaniu pierwszych czterech cyfr adresu otrzymamy liczbę 7 (2+1+2+2=7). Pierwsze lekcje w szkole rozpoczęły się w roku 1966. Do szkoły uczęszczało 30 uczniów, a cała szkoła liczyła kilku nauczycieli i trzech ulicznych pracowników. W szkole uczono się matematyki, angielskiego i samoobrony. W roku 1969 doszło do konfliktu między Urban League a „Ojcem”, dwa miesiące później Clarence 13X został zabity na Harlemie w Nowym Jorku.

Druga szkoła Allah School in Medina znajduje się na Brooklynie.

Konflikty edytuj

Rozłam między „Ojcem” a Nation of Islam doprowadził do licznych starć i zamieszek. Zabójstwo Clarence’a 13X w 1969 roku do tej pory nie zostało rozwiązane, za co wielu oskarża FBI i New York City Police Department za nieścisłości w śledztwie. Zabójstwo było ciosem dla ruchu, ale zgodnie z ostatnią wolą Ojca najmłodsi uczniowie muszą kontynuować jego dzieło. Rolę lidera przejął dobry przyjaciel Ojca. W następnych latach pięcioprocentowcy byli różnie traktowani, niektórzy traktowali ich jako ludzi szerzących swoją wiarę i przekonania, a inni jako sektę. Po zamordowaniu Martina Luthera Kinga przez J. E. Raya duża część czarnej społeczności w Ameryce wszczęła zamieszki na ulicach dużych miast, w tym i Nowego Jorku, w trakcie których pięcioprocentowcy poczynali starania, by uspokoić sytuację.

Kultura hip-hop edytuj

We wczesnych latach 80. w USA pięcioprocentowcy zaczęli się utożsamiać z kulturą hip-hopu. Szybkie rozprzestrzenianie zawdzięcza się najwyższej matematyce i najwyższemu alfabetowi, które były zasadami życia dla wielu Czarnych z biednych gett. Jedną z największych grup, która rozpowszechniła pięcioprocentowców, jest Wu-Tang Clan.

W 2005 roku amerykański raper Lord Jamar wydał album, The 5% Album, poświęcony w całości pięcioprocentowcom.

Zobacz też edytuj

Linki zewnętrzne edytuj