Piastowie śląscy

linia dynastii Piastów

Piastowie śląscy – linia dynastii Piastów zapoczątkowana przez syna Krzywoustego, Władysława Wygnańca panująca w licznych księstwach śląskich od 1138 do 1675 r. Ostatnim księciem śląskim z rodu Piastów, a także z całej dynastii był przedwcześnie zmarły Jerzy IV Wilhelm książę Brzegu, Wołowa i Legnicy do 1675 r. Ostatnim męskim przedstawicielem dynastii Piastów był Ferdynand II baron (Freiherr) von und zu Hohenstein (z linii Piastów cieszyńskich) zmarły w 1706 r.

Renesansowa płaskorzeźba piastów śląskich w portalu bramy wjazdowej Zamku Piastów Śląskich w Brzegu.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Władysław II Wygnaniec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bolesław I Wysoki
 
 
 
Konrad Laskonogi
 
 
Mieszko I Plątonogi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henryk I Brodaty
 
 
 
 
 
 
 
 
Kazimierz I opolski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henryk II Pobożny
 
 
 
 
 
 
 
 
Władysław opolski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bolesław II Rogatka
 
 
 
 
Henryk III Biały
 
Konrad I głogowski
 
Piastowie cieszyńscy
 
Piastowie bytomsko-kozielscy
 
Piastowie opolscy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henryk V Brzuchaty
 
Bolko I Surowy
 
Henryk IV Prawy
 
Henryk III głogowski
 
baronowie von und zu Hohenstein
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bolesław III Rozrzutny
 
Piastowie świdnicko-jaworsko-ziębiccy
 
Henryk IV Wierny
 
Konrad I oleśnicki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piastowie legnicko-brzescy
 
 
 
 
 
Piastowie głogowsko-żagańscy
 
Piastowie oleśniccy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baronowie i hrabia legnicki
Rewers medalu pogrzebowego Jerzego Wilhelma legnickiego wybitego w 1675 roku w Legnicy z napisem PIASTI ET NARCHÆ POLONIÆ ULTIMUS NEPOS PRINceps ("Ostatni potomek Piastów władców Polski").

Zobacz też

edytuj