Piastowie kujawscy – linia dynastii Piastów, panująca na Kujawach i ziemi łęczyckiej, wywodząca się od Kazimierza II Sprawiedliwego, wygasła na Władysławie III Białym (zm. 1388).

Pierwszym księciem stricte kujawskim był dopiero Kazimierz I kujawski, który został władcą Kujaw w 1233. Od niego zaś wywodzą się wszyscy książęta przynależący do kujawskiej gałęzi Piastów, w tym późniejsi władcy Polski – Władysław I Łokietek i Kazimierz III Wielki.

Większość przedstawicieli tej linii była typowymi książętami dzielnicowymi końca XIII wieku, władającymi nad małymi obszarami, które czasami ulegały jeszcze pomniejszeniu w wyniku podziału pomiędzy spadkobierców. W wyniku jednak szybkiego wymierania męskiej części tej gałęzi Piastów już około 1350 większość ich ziem była włączona do Polski.

Drzewo genealogiczne Piastów kujawskich

edytuj
          Δ
Kazimierz I kujawski
ur. 1210/1213
zm. 14 XII 1267
         
                                       
                                       
Leszek Czarny
 ur. 1240/1243
 zm. 30 IX 1288
Ziemomysł
 ur. 1245/1248
 zm. X/24 XII 1287
  Władysław I Łokietek
 ur. 1260
 zm. 2 III 1333
Kazimierz (II)
 ur. 1262/1265
 zm. 10 VI 1294
Siemowit
 ur. ok. 1265
 zm. ok. 1312
Eufemia
 ur. ok. 1265
 zm. 18 III 1308
                                       
                                       
    Kunegunda
 ur. ok. 1295
 zm. 9 IV 1331 lub 1333
Stefan
 ur. 1296/1300
 zm. 1306
Władysław
 ur. 1296/1311
 zm. 1312
Elżbieta Łokietkówna
 ur. 1305
 zm. 29 XII 1380
Jadwiga
 ur. ok. 1306/1309
 zm. 1320/1325
Kazimierz III Wielki
 ur. 30 IV 1310
 zm. 5 XI 1370
     
                                       
                                       
Eufemia
 ur. 1268/1278
 zm. 3 III przed 1278
Fenenna
 ur. 1268/1277
 zm. koniec 1295
Leszek
 ur. ok. 1276
 zm. 27 IV 1339/13 VII 1343
Konstancja
 ur. 1268/1280
 zm. 8 VIII 1331
Przemysł
 ur. 1277/1280
 zm. IX 1338/II 1339
Kazimierz
 ur. 1280/1284
 zm. 26 VIII 1347/13 V 1350
    Leszek(?)
 ur. ok. 1300
 zm. ok. 1314
Władysław Garbaty
 ur. 1300/1305
 zm. 5 VI 1351/IV 1352
Bolesław
 ur. ok. 1303/1306
 zm. 1 X 1327/12 III 1328
                                       
                                       
Elżbieta
 ur. ok. 1315/1323
 zm. po 1353 (1373?)
Władysław Biały
 ur. ok. 1330
 zm. 1 III 1388
N.N. kilkoro dzieci
 zmarłych w dzieciństwie
     
                                       
                                       
  Elżbieta
 ur. 1326/1332
 zm. 1361
Kunegunda
 ur. 1327/1335
 zm. 26 IV 1357
Anna
 ur. 1366 lub 1367
 zm. 1425
Kunegunda
 ur. 1366/1369
 zm. 1369 lub przed 3 XI 1370
Jadwiga
 ur. 1369/1370
 zm. po 1380
Niemierza*
 ur. po 1340
zm. po 4 III 1386
Jan*
 ur. po 1340
zm. po 12 II 1383
Pełka*
 ur. po 1340
zm. przed 3 XI 1370

Opracowanie na podstawie: K. Jasiński, Rodowód Piastów małopolskich i kujawskich, Poznań-Wrocław 2001; gwiazdką (*) zostało oznaczone potomstwo naturalne.