Pieśń o Hunach

Pieśń o Hunach – powstała w formie ustnej ok. 800 r. na terenie Nadrenii lub Szwabii. Przypuszcza się, że opisywała wojny gocko-huńskie z IV-V w. n.e.

Oryginalny tekst zaginął. Znamy jedynie fragmenty jej norweskiej przeróbki z IX/X w. przytaczanych jako cytaty w Sadze o Herwarach (Herwararsaga) z XII/XIII w., która z kolei zachowała się w 3 rękopisach (XIV, XV i XVII w.).

Korzystał z niej autor poematu Widsith i kronikarz Sakso Gramatyk.

BibliografiaEdytuj

  • Źródła skandynawskie i anglosaskie do dziejów Słowiańszczyzny, wyd. i przeł. Gerard Labuda, z serii: „Źródła objaśniające początki państwa polskiego. Źródła nordyckie t. 1”, PWN, Warszawa 1961.
  • Gerard Labuda, Źródła, sagi i legendy do najdawniejszych dziejów Polski, PWN, Warszawa 1960.