Piec przemysłowy – urządzenie do przeprowadzania procesów technologicznych, które zachodzą w wysokich temperaturach, uzyskiwanych przez spalanie paliw lub elektrycznie[1].

Piec w kształcie butelki w Farnham Pottery w Surrey w Anglii z około 1913 roku.
Piec w cegielni
Indyjski piec przemysłowy

Klasyfikacja pieców przemysłowych edytuj

ze względu na przeznaczenie edytuj

 • grzewcze
  • kuźnicze
   • oczkowe
   • szczelinowe
  • piece kowalskie
  • do obróbki cieplnej
   • hartownicze
  • odlewnicze
    • kociołkowe=naczyniowe
    • tyglowe
 • topielne=wytopowe
  • stalownicze
   • martenowskie
 • do obróbki chemicznej
  • gazownicze
  • prażalne
  • rafinacyjne
  • redukcyjne
  • do przetwarzania paliw
 • do przerobu surowców
  • hutnicze
  • koksownicze
  • szklarskie
  • dolomitowe
  • karbidowe
  • wapienne
  • do wypalania
 • piece laboratoryjne
 • piece emalierskie

ze względu na konstrukcję edytuj

 • trzonowe
 • dzwonowe = kołpakowe
 • tyglowe
 • wannowe
 • wgłębne
 • z bębnami obrotowymi
 • agregaty piecowe
 • ciągłego działania
 • okresowego działania

ze względu na cykl pracy edytuj

 • do pracy ciągłej (przelotowe)
  • ze względu na konstrukcję
   • karuzelowe
   • obrotowe
   • tunelowe
  • ze względu na sposób przemieszczania wsadu
   • przenośnikowe=okrężne
    • przetokowe
    • rolkowe
    • samotokowe
    • taśmowe
    • wózkowe
   • przepychowe
   • wózkowe
   • grawitacyjne
    • ślimakowe
   • kroczące
   • przewłokowe
 • do pracy półciągłej
  • z wysuwanym trzonem
 • do pracy okresowej (nieprzelotowe)

ze względu na atmosferę edytuj

 • próżniowe
 • z atmosferą kontrolowaną
  • z atmosferą ochronną
  • z atmosferą obcą
 • z wymuszonym obiegiem powietrza

ze względu na sposób ogrzewania edytuj

 • paliwowe
  • płomienne
  • przeponowe
 • dielektryczne
 • elektrodowe
 • elektrolityczne
 • elektronowiązkowe
 • elektryczne
 • na podczerwień
 • słoneczne
 • plazmowe
 • fluidyzacyjne (fluidalne)
 • mikrofalowe
 • konwertorowe

Słowniczek edytuj

 • wsad: obiekt poddawany obróbce cieplnej
 • trzon: element pieca, podstawa, na której spoczywa wsad
 • komora: przestrzeń robocza pieca ograniczona ścianami z materiałów odpornych na temperaturę i ograniczających straty ciepła
 • płaszcz – blaszana osłona izolacji pieca

Piec a kocioł edytuj

W potocznym rozumieniu kocioł centralnego ogrzewania, lub parowy błędnie nazywany jest piecem. Piec to urządzenie, gdzie wyzwalająca się w czasie spalania energia cieplna jest akumulowana w substancji ceramicznej (np. cegła szamotowa). W kotle energia cieplna akumulowana jest w wodzie lub innym płynie, a ewentualnie użyta w budowie kotła ceramika stanowi warstwę izolacyjną; nie mówi się wobec tego „piec do gotowania zupy”, a „kocioł do gotowania zupy”.

Przypisy edytuj

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. z 2016 r. poz. 1864).
 2. piec przemysłowy, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2023-06-03].
 3. Mały ilustrowany leksykon techniczny, wyd. 2, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1983, s. 372, ISBN 83-204-0602-1.