Pieczęć

Pieczęć – znak własnościowy i rozpoznawczy osoby fizycznej lub prawnej, wyciskany za pomocą stempla (tłoku pieczętnego). Stanowi świadectwo wiarygodności – nadaje moc prawną pismu lub dokumentowi. Również jest środkiem zabezpieczającym nienaruszalność zamkniętego pisma lub przedmiotu.

Rewers pieczęci majestatycznej Kazimierza Wielkiego z 1334 r.
Wielka pieczęć miasta Kłodzka z XIII w.
Tłok pieczętny miasta Poznania z poł. XIV w. (ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu)

Podział pieczęci ze względu na osobę:

 • pieczęcie osób fizycznych:
  • pieczęć papieska (bulla),
  • pieczęć monarsza (cesarska, królewska, książęca):
   • majestatyczna (głównie cesarska i królewska),
   • portretowa,
   • piesza,
   • konna,
   • herbowa (jako contrasigillum lub na rewersie pieczęci monetowej),
   • wotywna,
  • pieczęć dostojnika kościelnego:
   • tronowa,
   • stojąca,
   • herbowa,
  • pieczęć rycerska,
 • pieczęcie osób prawnych:
  • pieczęć państwowa,
  • pieczęć samorządowa (miejska lub wiejska),
  • pieczęć korporacyjna (instytucji kościelnych i organizacji społecznych).

Podział pieczęci ze względu na funkcje:

Podział pieczęci ze względu na materiał pieczętny

Zobacz teżEdytuj