Pierścień liczb całkowitych

Pierścień liczb całkowitychzbiór liczb całkowitych tworzących strukturę algebraiczną z operacjami dodawania, brania liczby przeciwnej i mnożenia. Stanowią one pierścień przemienny, którego są prawzorem poprzez fakt spełniania tylko tych równań, które zachodzą dla wszystkich pierścieni przemiennych z jedynką; istotnie, jest to początkowy pierścień przemienny, a nawet pierścień początkowy.

Pierścień liczb całkowitych

Algebraiczna teoria liczb edytuj

Ogólniej, pierścieniem liczb całkowitych ciała liczbowego   oznaczanego często symbolami   lub   nazywa się pierścień liczb algebraicznych całkowitych zawartych w  

Korzystając z tej notacji można napisać, iż   ponieważ   jak podano wyżej, jest pierścieniem liczb całkowitych ciała   liczb wymiernych. Z tego względu w algebraicznej teorii liczb elementy   nazywa się często „wymiernymi liczbami całkowitymi”.

Alternatywny termin to rząd maksymalny, gdyż pierścień liczb całkowitych ciała liczbowego jest w istocie jednoznacznie wyznaczonym rzędem w ciele.[potrzebny przypis]

Pierścień liczb całkowitych   jest  -modułem; nie do końca oczywistym jest fakt, iż jest to moduł wolny, a więc ma bazę całkowitoliczbową; oznacza to, że istnieje ciąg   (baza całkowita liczbowa) taki, że każdy element   należący do   może być jednoznacznie przedstawiony jako

 

gdzie   Ranga   pierścienia   jako wolnego  -modułu jest równa stopniowi   nad   Pierścienie liczb całkowitych w ciałach liczbowych są pierścieniami Dedekinda.

Przykłady edytuj

Jeśli   jest  -tym pierwiastkiem z jedynki zaś   odpowiadającym mu ciałem cyklotomicznym, to baza całkowitoliczbowa   dana jest jako  

Jeżeli   jest bezkwadratową liczbą całkowitą, zaś   jest odpowiadającym ciałem kwadratowym, to baza całkowitoliczbowa   dana jest jako   o ile   oraz   jeśli   (zob. arytmetyka modularna).

Pierścień p-adycznych liczb całkowitych   to pierścień liczb całkowitych liczb p-adycznych  

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj