Pierwiastki szóstego okresu

Pierwiastki szóstego okresupierwiastki chemiczne znajdujące się w szóstym okresie (rzędzie) układu okresowego pierwiastków. Szósty okres zawiera 32 pierwiastki, z których zaledwie dwa są niemetalami.

Znaczenie i występowanie edytuj

 
Rozpowszechnienie pierwiastków chemicznych w Układzie Słonecznym

Pierwiastki szóstego okresu występują na Ziemi relatywnie rzadko, w porównaniu z lżejszymi pierwiastkami. Ze względu na niewielkie rozpowszechnienie, znajdujące się w tym okresie lantanowce były zwyczajowo zaliczane do grupy metali ziem rzadkich. W tym okresie znajduje się najcięższy pierwiastek posiadający stabilne izotopy, ołów i praktycznie stabilny bizmut (czas połowicznego rozpadu izotopu 209Bi jest o 9 rzędów wielkości dłuższy od czasu istnienia Wszechświata). Żaden pierwiastek o większej liczbie protonów nie ma stabilnych izotopów. Także lżejszy promet nie posiada stabilnych izotopów.

Pierwiastki szóstego okresu
Z Symbol Nazwa Właściwości metaliczne Konfiguracja elektronowa
55 Cs cez metal alkaliczny [Xe]6s1
56 Ba bar metal ziem alkalicznych [Xe]6s2
57 La lantan metal – lantanowiec [Xe]5d16s2
58 Ce cer metal – lantanowiec [Xe]4f15d16s2
59 Pr prazeodym metal – lantanowiec [Xe]4f36s2
60 Nd neodym metal – lantanowiec [Xe]4f46s2
61 Pm promet metal – lantanowiec [Xe]4f56s2
62 Sm samar metal – lantanowiec [Xe]4f66s2
63 Eu europ metal – lantanowiec [Xe]4f76s2
64 Gd gadolin metal – lantanowiec [Xe]4f75d16s2
65 Tb terb metal – lantanowiec [Xe]4f96s2
66 Dy dysproz metal – lantanowiec [Xe]4f106s2
67 Ho holm metal – lantanowiec [Xe]4f116s2
68 Er erb metal – lantanowiec [Xe]4f126s2
69 Tm tul metal – lantanowiec [Xe]4f136s2
70 Yb iterb metal – lantanowiec [Xe]4f146s2
71 Lu lutet metal – lantanowiec [Xe]4f145d16s2
72 Hf hafn metal przejściowy [Xe]4f145d26s2
73 Ta tantal metal przejściowy [Xe]4f145d36s2
74 W wolfram metal przejściowy [Xe]4f145d46s2
75 Re ren metal przejściowy [Xe]4f145d56s2
76 Os osm metal przejściowy [Xe]4f145d66s2
77 Ir iryd metal przejściowy [Xe]4f145d76s2
78 Pt platyna metal przejściowy [Xe]4f145d96s1
79 Au złoto metal przejściowy [Xe]4f145d106s1
80 Hg rtęć metal przejściowy [Xe]4f145d106s2
81 Tl tal metal [Xe]4f145d106s27p1
82 Pb ołów metal [Xe]4f145d106s27p2
83 Bi bizmut metal [Xe]4f145d106s27p3
84 Po polon metal [Xe]4f145d106s27p4
85 At astat niemetal – fluorowiec [Xe]4f145d106s27p5
86 Rn radon gaz szlachetny [Xe]4f145d106s27p6