Pierwsza Komisja Jacques’a Delorsa

Pierwsza Komisja Jacques’a DelorsaKomisja Europejska, która swoją działalność rozpoczęła 1 stycznia 1986, a zakończyła w 1988 roku. Przewodniczącym Komisji był Jacques Delors, a wiceprzewodniczącymi Frans Andriessen, Henning Christophersen, Lord Cockfield, Manuel Marín, Karl-Heinz Narjes i Lorenzo Natali.

Komisja składała się z Przewodniczącego i 17 komisarzy. Trzech przedstawicieli miały Niemcy, po dwóch – Francja, Wielka Brytania, Włochy i Irlandia, a po jednym Dania, Belgia, Luksemburg, Holandia, Grecja, Hiszpania i Portugalia.

Skład KomisjiEdytuj

Komisja Komisarz
Przewodniczący   Jacques Delors
Europejski Komisarz ds. Stosunków Międzyinstytucjonalnych i Administracji, Europejski Komisarz ds. Polityki Regionalnej, Europejski Komisarz ds. Polityki Konsumenckiej   Grigoris Varfis
Europejski Komisarz ds. Konkurencji, Europejski Komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Wyrównywania Szans   Peter Sutherland
Europejski Komisarz ds. Gospodarczych i Walutowych   Alois Pfeiffer (od 1987)
Europejski Komisarz ds. Stosunków Międzyinstytucjonalnych i Administracji, Europejski Komisarz ds. Instytucjonalnych i Strategii Komunikacji Społecznej, Europejski Komisarz ds. Edukacji, Kultury, Wielojęzyczności i Młodzieży   Carlo Ripa di Meana
Europejski Komisarz ds. Energii   Nicolas Mosar
Europejski Komisarz ds. Kredytów i Inwestycji, Inżynierii Finansowej i Polityki Na Rzecz Małych i Średnich Przedsiębiorstw, stosunków Północ-Południe, Polityki Śródziemnomorskiej i Stosunków z Ameryką Łacińską i Azją   Abel Matutes (od 5 stycznia 1986)
zastępca Europejski Komisarz ds. Rybołówstwa i Gospodarki Morskiej   António Cardoso e Cunha (od dnia 5 stycznia 1986)
Europejski Komisarz ds. Polityki Konsumenckiej, Europejski Komisarz ds. Transportu   Stanley Clinton Davis
Europejski Komisarz ds. Stosunków Zewnętrznych i Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, Europejski Komisarz ds. Handlu   Willy De Clercq
Europejski Komisarz ds. Polityki Śródziemnomorskiej   Claude Cheysson
Europejski Komisarz ds. Rozwoju i Pomocy Humanitarnej, Europejski Komisarz ds. Rozszerzenia i Polityki Sąsiedztwa   Lorenzo Natali
Europejski Komisarz ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości, Europejski Komisarz ds. Agendy Cyfrowej, Europejski Komisarz ds. Badań Naukowych i Innowacji   Karl-Heinz Narjes
zastępca Europejski Komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Wyrównywania Szans  Manuel Marín (od 5 stycznia 1986)
Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, Europejski Komisarz ds. Podatków i Unii Celnej, Audytu i Zwalczania Nadużyć Finansowych  Francis Cockfield
Europejski Komisarz ds. Budżetu i Programowania Finansowego, Europejski Komisarz ds. Administracji, Audytu i Zwalczania Nadużyć Finansowych  Henning Christophersen
Europejski Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Europejski Komisarz ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa  Frans Andriessen

Linki zewnętrzneEdytuj