Pierwsza tetralogia

Pierwsza tetralogia – cykl czterech kronik, napisanych przez Williama Shakespeare’a w latach 90. XVI w. Składa się na niego:

William Shakespeare

Następcą tego cyklu była druga tetralogia. Idea obu tetralogii powstała w XX wieku; nie ma dowodów, że autor je zaplanował.

Bibliografia edytuj

  • Leslie Dunton-Downer, Alan Riding, Szekspir, Wiedza i Życie, Warszawa 2005 ISBN 83-7184-496-4