Pierwsza wizja

wydarzenie w historii kościoła świętych w dniach ostatnich

Pierwsza wizjateofania, której wiosną 1820 doświadczyć miał Joseph Smith, twórca ruchu świętych w dniach ostatnich (mormonów)[1][2].

Witraż przedstawiający pierwszą wizję, ukończone w 1913 dzieło nieznanego artysty

Było to pierwsze wydarzenie tego typu w życiu nastoletniego wówczas Smitha[3][1]. Miało miejsce nieopodal rodzinnego domu Smithów, w zagajniku nieopodal Palmyry w stanie Nowy Jork[1]. Źródła mormońskie generalnie wskazują, iż ukazać się w niej mieli Bóg Ojciec oraz Jezus Chrystus, dwie postacie, jak to później określił Smith[4]. Jezus miał nakazać Smithowi, by ten nie wstępował do żadnej z ówcześnie istniejących wspólnot religijnych[4].

Z pierwszej wizji wynika szereg elementów o fundamentalnym znaczeniu dla świętych w dniach ostatnich, w tym Bóg posiadający fizyczne ciało[5] czy odrębna natura Ojca i Syna[6]. W mormońskiej teologii uznawana jest za początek przywrócenia[4] jako wydarzenie kluczowe w zorganizowaniu na ziemi Kościoła w pierwotnej, ustanowionej przez Chrystusa formie[7]. Przy jej omawianiu często przywołuje się werset 5. z Listu Jakuba[8]. Wywarł on bowiem niezwykle silne wrażenie na Smithie w okresie bezpośrednio poprzedzającym wizję[4][9]. Sama zaś wizja natomiast łączona bywa również z głoszoną przez świętych w dniach ostatnich doktryną ciągłego objawienia[10].

Zachowały się cztery zapisy pierwszej wizji pochodzące od samego Smitha, pierwszy z 1832, kolejne zaś z 1835, 1838 i 1842[11]. Istnieje także pięć opisów tego doświadczenia pióra osób współczesnych mormońskiemu przywódcy[11]. Wspomniane relacje autorstwa Smitha różnią się od siebie, co bywa podnoszone jako dowód na fałszywość samej wizji. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jednakże w publikowanych przez siebie materiałach wskazuje raczej, iż dostępność różnych zapisów pozwala na lepsze i pełniejsze zrozumienie tego wydarzenia, nie na podważanie jego autentyczności[11].

Jej opis znalazł się w Perle Wielkiej Wartości, wchodzącej w skład mormońskiego kanonu pism świętych[12]. Jest motywem często przewijającym się w mormońskiej sztuce[13][14], jak również szerzej w mormońskiej kulturze popularnej. Opowiada o niej szereg filmów fabularnych, w tym The First Vision: The Visitation of the Father and the Son to Joseph Smith (1976) w reżyserii Davida K. Jacobsa oraz Joseph Smith: Prophet of the Restoration (2005)[15] w reżyserii T.C. Christensena i Garry’ego Cooka[16]. Została uwieczniona na witrażu zdobiącym święte świętych, pomieszczenie w centrum świątyni w Salt Lake[17], do którego dostęp kontroluje osobiście prezydent kościoła[18].

PrzypisyEdytuj

 1. a b c The Joseph Smith Papers: The First Vision (ang.). W: Events [on-line]. josephsmithpapers.org. [dostęp 2021-02-16].
 2. Bruce R. McConkie: Mormon Doctrine. Salt Lake City: Bookcraft, 1966, s. 284.
 3. Daniel H. Ludlow (red.): Encyclopedia of Mormonism. New York: Macmillan Publishing, 1992, s. 1652. ISBN 978-0-02-904040-9.
 4. a b c d First Vision (ang.). W: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints [on-line]. churchofjesuschrist.org. [dostęp 2021-02-16].
 5. Godhead (ang.). W: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints [on-line]. churchofjesuschrist.org. [dostęp 2021-02-17].
 6. Jesus Christ and the First Vision (ang.). W: Friend [on-line]. churchofjesuschrist.org, January 2013. [dostęp 2021-02-17].
 7. Restoration of the Church (ang.). W: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints [on-line]. churchofjesuschrist.org. [dostęp 2021-02-17].
 8. Daniel H. Ludlow (red.): Encyclopedia of Mormonism. New York: Macmillan Publishing, 1992, s. 1512. ISBN 978-0-02-904040-9.
 9. Daniel H. Ludlow (red.): Encyclopedia of Mormonism. New York: Macmillan Publishing, 1992, s. 515. ISBN 978-0-02-904040-9.
 10. Daniel H. Ludlow (red.): Encyclopedia of Mormonism. New York: Macmillan Publishing, 1992, s. 516. ISBN 978-0-02-904040-9.
 11. a b c Jason Swensen: Why are there multiple accounts of the First Vision and what can we learn from them? (ang.). W: Church News [on-line]. thechurchnews.com, 2020-04-02. [dostęp 2021-02-16].
 12. The Joseph Smith Papers: Accounts of Joseph Smith’s First Vision (ang.). W: Home [on-line]. josephsmithpapers.org. [dostęp 2021-02-17].
 13. Joyce Athay Janetski: Stained Glass Windows: A Latter-day Saint Legacy (ang.). W: Ensign [on-line]. churchofjesuschrist.org, January 1981. [dostęp 2021-02-25].
 14. Artistic Interpretations of the First Vision (ang.). W: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints [on-line]. churchofjesuschrist.org. [dostęp 2021-02-17].
 15. Hall 2012 ↓, s. 26.
 16. Trent Toone: As church commemorates bicentennial, here’s a look at Joseph Smith’s First Vision portrayed on film (ang.). W: Deseret News [on-line]. deseret.com, 2020-03-04. [dostęp 2021-02-17].
 17. Joyce Athay Janetski: Stained Glass Windows: A Latter-day Saint Legacy (ang.). W: Ensign [on-line]. churchofjesuschrist.org, January 1981. [dostęp 2021-02-17].
 18. Daniel H. Ludlow (red.): Encyclopedia of Mormonism. New York: Macmillan Publishing, 1992, s. 651. ISBN 978-0-02-904040-9.

BibliografiaEdytuj