Pierwsza zasada termodynamiki

Pierwsza zasada termodynamiki – jedno z podstawowych praw termodynamiki, jest sformułowaniem zasady zachowania energii dla układów termodynamicznych. Zasada stanowi podsumowanie równoważności ciepła i pracy oraz stałości energii układu izolowanego[1][2].

Zmiana energii wewnętrznej układu jest równa energii, która przepływa przez jego granice na sposób ciepła i pracy[a].
gdzie i są różniczkami niezupełnymi, tj. zależnymi od drogi; zaś jest różniczką zupełną, tj. niezależną od sposobu przebiegu procesu.

gdzie:

– zmiana energii wewnętrznej układu,
– energia przekazana do układu jako ciepło,
praca wykonana na układzie.

W powyższym sformułowaniu przyjmuje się konwencję, że gdy:

  • – do układu przepływa energia na sposób pracy,
  • – układ traci energię na sposób pracy,
  • – do układu przepływa energia na sposób ciepła,
  • – układ traci energię na sposób ciepła.

W przypadku układu termodynamicznie izolowanego układ nie wymienia energii z otoczeniem na sposób pracy ani na sposób ciepła wówczas:


Tło historyczneEdytuj

Niezależne od siebie rozważania i obserwacje Juliusa Mayera (1842) oraz eksperymenty Jamesa Joule’a (1843) doprowadziły do sformułowania I zasady termodynamiki w obecnej postaci. Wcześniej ciepło było traktowane jako zupełnie odrębna wielkość fizyczna (teoria cieplika). Uznanie ciepła jako innego niż praca sposobu zmiany energii doprowadziło w naturalny sposób do włączenia ciepła, jako formy przekazywania energii, do zasady zachowania energii.

Energia wewnętrzna jako funkcja stanuEdytuj

Pierwsza zasada termodynamiki pozwala na zdefiniowanie energii wewnętrznej jako funkcji stanu:

Dla wszystkich procesów prowadzących od pewnego określonego stanu do drugiego zmiana   ma zawsze tę samą wartość, choć ilości dostarczanego ciepła i pracy wykonanej przez układ są na ogół różne dla różnych procesów.

W termodynamice kwantowej, jeżeli   (dla  ) jest wartością średnią operatora hamiltonianu   równą energii wewnętrznej   a   jest prawdopodobieństwem tego, że układ będzie w stanie kwantowym   o energii   to przy oznaczeniu   pierwszą zasadę termodynamiki można zapisać:

  lub bardziej ogólnie:
 [3]

gdzie:

  – energia przekazana do układu jako ciepło w czasie  
  – praca wykonana na układzie w czasie  
 ślad macierzy   reprezentującej operator  
  – operator statystyczny.

Alternatywne sformułowanieEdytuj

Wprowadzając pojęcie perpetuum mobile, czyli maszyny wykonującej dowolnie długo pracę bez pobierania energii z zewnątrz, można sformułować pierwszą zasadę termodynamiki w następujący sposób:

Nie istnieje perpetuum mobile pierwszego rodzaju[2][4].

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

  1. Użycie oznaczeń ΔQ i ΔW, przy rozumieniu delty jako symbolu zmiany (przyrostu) jest niepoprawne, gdyż nie istnieje ustalona wartość ciepła „przed procesem” i „po procesie”, tak samo z pracą. Innymi słowy ciepło i praca nie są funkcjami stanu gazu, nie istnieją ich określone wartości w danym stanie, jak to jest w przypadku energii wewnętrznej. W zapisie różniczkowym odróżnia się dU jako różniczkę zupełną od małych porcji ciepła i pracy poprzez stosowanie dla nich oznaczeń odpowiednio đQ i đW (forma Pfaffa).

PrzypisyEdytuj

  1. Peter William Atkins: Chemia fizyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 124. ISBN 83-01-13502-6.
  2. a b Heller i Pabjan 2014 ↓, s. 68.
  3. H. Schröder, G. Mahler, „Work exchange between quantum systems: the spin-oscillator model”, arxiv:0911.5236.
  4. Tablice Fizyczno-Astronomiczne. pod redakcją Witolda Mizerskiego. Warszawa: Adamantan, 2002. ISBN 83-7350-011-1.

BibliografiaEdytuj