Pierwszy kataster gruntowy Galicji

Pierwszy kataster gruntowy Galicji (tzw. metryka józefińska) – kataster nieruchomości położonych na terenie Galicji, utworzony na podstawie patentu cesarza Józefa II z 12 kwietnia 1785.

Rubryki metryki józefińskiej

Akta zawierają opisy granic gmin, protokoły delimitacji, szczegółowy opis gruntów, właścicieli i obszaru gruntu, wydajności gruntu, spisy budynków, akta podatkowe. Metryka jest źródłem dla badań gospodarczych, demograficznych i geograficznych. Przy braku odpowiednich ksiąg metrykalnych służy też do badań genealogicznych.

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj

  • Jadwiga Stoksik, Galicyjski kataster gruntowy jego geneza, dzieje i spuścizna aktowa, [w:] „Archeion”, T. 63, Warszawa, 1975
  • Wincenty Ignacy Styś, Metryki gruntowe józefińskie i franciszkańskie jako źródło do historii gospodarczej Galicji, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, 1932-1933 [1]
  • Jacek Wolski, Austriacki kataster podatku gruntowego na ziemiach polskich oraz jego wykorzystanie w pracach urzędowych i badaniach naukowych, „Polski Przegląd Kartograficzny”, 2000