Pierwszy rząd Helmuta Schmidta

Pierwszy rząd Helmuta Schmidta – koalicyjny gabinet SPD i FDP działający od 16 maja 1974 do 14 grudnia 1976.

Funkcja Imię i nazwisko Partia
Bundeskanzler – Kanclerz Federalny Helmut Schmidt SPD
Stellvertreter des Bundeskanzlers – Wicekanclerz Federalny Hans-Dietrich Genscher FDP
Minister spraw zagranicznych Hans-Dietrich Genscher FDP
Minister spraw wewnętrznych Werner Maihofer FDP
Minister sprawiedliwości Hans-Jochen Vogel SPD
Minister finansów Hans Apel SPD
Minister gospodarki i technologii Hans Friedrichs FDP
Minister rolnictwa, polityki żywnościowej i ochrony konsumentów Josef Ertl FDP
Minister do spraw wewnątrzniemieckich Egon Franke SPD
Minister pracy i polityki społecznej Walter Arendt SPD
Minister obrony Georg Leber SPD
Minister ds. rodziny, starszych obywateli, kobiet i młodzieży Katharina Focke SPD
Minister transportu i budownictwa Kurt Gscheidle SPD
Minister poczty i telekomunikacji Kurt Gscheidle SPD
Minister ds. zagospodarowania przestrzennego, budownictwa i rozwoju miast Karl Ravens SPD
Minister ds. badań naukowych Hans Matthöfer SPD
Minister edukacji i nauki Helmut Rohde SPD
Minister ds. współpracy gospodarczej i rozwoju Erhard Eppler (do 8 lipca 1974)

Egon Bahr (od 8 lipca 1974)

SPD