Pierwszy rząd Herberta Henry’ego Asquitha

Rząd Partii Liberalnej pod przewodnictwem Herberta Henry’ego Asquitha powstał 5 kwietnia 1908 r. Przetrwał do 25 maja 1915 r., kiedy to na skutek fiaska lądowania pod Gallipoli liberałowie musieli dopuścić do rządu opozycyjną Partię Konserwatywną.

Herbert Henry Asquith, premier, pierwszy lord skarbu, przewodniczący Izby Gmin, minister wojny
Markiz Crewe, przewodniczący Izby Lordów, lord tajnej pieczęci, minister kolonii, minister ds. Indii
David Lloyd George, kanclerz skarbu
Wicehrabia Haldane, minister wojny, lord kanclerz
Hrabia Beauchamp, lord steward, lord przewodniczący Rady, pierwszy komisarz ds. prac publicznych
Wicehrabia Morley, minister ds. Indii, lord przewodniczący Rady
Markiz Ripon, lord tajnej pieczęci
Winston Churchill, przewodniczący Zarządu Handlu, minister spraw wewnętrznych, pierwszy lord Admiralicji
Reginald McKenna, pierwszy lord Admiralicji, minister spraw wewnętrznych

Członków ścisłego gabinetu wyróżniono tłustym drukiem.

Skład rządu edytuj

Urząd Imię i nazwisko Kadencja
Premier
Pierwszy lord skarbu
Przewodniczący Izby Gmin
Herbert Henry Asquith 1908–1915
Przewodniczący Izby Lordów Robert Crewe-Milnes, 1. markiz Crewe 1908–1915
Kanclerz skarbu David Lloyd George 1908–1915
Parlamentarny sekretarz skarbu George Whiteley
Joseph Pease
Alexander Murray
Percy Illingworth
John Gulland
1908
1908–1910
1910–1912
1912–1915
1915
Finansowy sekretarz skarbu Charles Hobhouse
Thomas McKinnon Wood
Charles Masterman
Edwin Samuel Montagu
Francis Dyke Acland
1908–1911
1911–1912
1912–1914
1914–1915
1915
Młodsi lordowie skarbu Herbert Lewis
Joseph Pease
Cecil Norton
John Henry Whitley
Oswald Partington
John Gulland
William Benn
Ernest Soares
Percy Illingworth
William Jones
Frederick Guest
Arthur Haworth
Henry Webb
Cecil Beck
Walter Rea
1908–1909
1908
1908–1909
1908–1910
1909–1911
1909–1915
1910–1915
1910–1911
1910–1912
1911–1915
1911–1912
1912
1912–1915
1915
1915
Lord kanclerz Robert Reid, 1. hrabia Loreburn
Richard Haldane, 1. wicehrabia Haldane
1908–1912
1912–1915
Lord przewodniczący Rady
Przewodniczący Izby Lordów
Edward Marjoribanks, 2. baron Tweedmouth
Henry Fowler, 1. wicehrabia Wolverhampton
William Lygon, 7. hrabia Beauchamp
John Morley, 1. wicehrabia Morley
William Lygon, 7. hrabia Beauchamp
1908
1908–1910
1910
1910–1914
1914–1915
Lord tajnej pieczęci George Robinson, 1. markiz Ripon
Robert Crewe-Milnes, 1. markiz Crewe
Robert Carrington, 1. hrabia Carrington
Robert Crewe-Milnes, 1. markiz Crewe
1908
1908–1911
1911–1912
1912–1915
Minister spraw wewnętrznych Herbert Gladstone
Winston Churchill
Reginald McKenna
1908–1910
1910–1911
1911–1915
Podsekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych Herbert Samuel
Charles Masterman
Ellis Ellis-Griffith
Cecil Harmsworth
1908–1909
1909–1912
1912–1915
1915
Minister spraw zagranicznych Edward Grey 1908–1915
Podsekretarz stanu w ministerstwie spraw zagranicznych Edmon Fitzmaurice, 1. baron Fitzmaurice
Thomas McKinnon Wood
Francis Dyke Acland
Neil Primrose
1908
1908–1911
1911–1915
1915
Minister ds. kolonii Robert Crewe-Milnes, 1. hrabia Crewe
Lewis Harcourt
1908–1910
1910–1915
Podsekretarz stanu w ministerstwie ds. kolonii John Seely
Auberon Herbert, 9. baron Lucas
Alfred Emmott, 1. baron Emmott
John Dickson-Poynder, 1. baron Islington
1908–1911
1911
1911–1915
1915
Minister wojny Richard Haldane, 1. wicehrabia Haldane
John Seely
Herbert Henry Asquith
Horatio Kitchener
1908–1912
1912–1914
1914
1914–1915
Podsekretarz stanu w ministerstwie wojny Auberon Herbert, 9. baron Lucas
John Seely
Harold Tennant
1908–1911
1911–1912
1912–1915
Finansowy sekretarz w ministerstwie wojny Francis Dyke Acland
Charles Mallet
Francis Dyke Acland
Harold Tennant
Harold Trevor Baker
1908–1910
1910–1911
1911
1911–1912
1912–1915
Minister ds. Indii John Morley, 1. wicehrabia Morley
Robert Crewe-Milnes, 1. markiz Crewe
1908–1910
1910–1915
Podsekretarz stanu w ministerstwie ds. Indii Thomas Buchanan
Alexander Murray
Edwin Samuel Montagu
Charles Henry Roberts
1908–1909
1909–1910
1910–1914
1914–1915
Pierwszy lord Admiralicji Reginald McKenna
Winston Churchill
1908–1911
1911–1915
Parlamentarny i finansowy sekretarz przy Admiralicji Thomas James Macnamara 1908–1915
Cywilny lord Admiralicji George Lambert 1908–1915
Przewodniczący Rady Rolnictwa i Rybołówstwa Robert Carrington, 1. hrabia Carrington
Walter Runciman
Auberon Herbert, 9. baron Lucas
1908–1911
1911–1914
1914–1915
Parlamentarny sekretarz przy Radzie Rolnictwa i Rybołówstwa Edward Strachey
Auberon Herbert, 9. baron Lucas
Harry Verney
1908–1911
1911–1914
1914–1915
Przewodniczący Rady Edukacji Walter Runciman
Joseph Pease
1908–1911
1911–1915
Parlamentarny sekretarz przy Radzie Edukacji Thomas McKinnon Wood
Charles Philips Trevelyan
Christopher Addison
1908
1908–1914
1914–1915
Główny sekretarz Irlandii Augustine Birrell 1908–1915
Wiceprzewodniczący Departamentu Rolnictwa dla Irlandii Thomas Wallace Russell 1908–1915
Kanclerz Księstwa Lancaster Henry Fowler, 1. wicehrabia Wolverhampton
Edmond Fitzmaurice, 1. baron Fitzmaurice
Herbert Samuel
Joseph Pease
Charles Hobhouse
Charles Masterman
Edwin Samuel Montagu
1908
1908–1909
1909–1910
1910–1911
1911–1914
1914–1915
1915
Przewodniczący Rady Zarządu Lokalnego John Burns
Herbert Samuel
1908–1914
1914–1915
Parlamentarny sekretarz przy Radzie Zarządu Lokalnego Charles Masterman
Herbert Lewis
1908–1909
1909–1915
Paymaster-General Richard Causton
Ivor Guest, 1. baron Ashby St Ledgers
Edward Strachey, 1. baron Strachie
1908–1910
1910–1912
1912–1915
Poczmistrz generalny Sydney Buxton
Herbert Samuel
Charles Hobhouse
1908–1910
1910–1914
1914–1915
Asystent poczmistrza generalnego Henry Norman
Cecil Norton
1910
1910–1915
Minister ds. Szkocji John Sinclair, 1. baron Pentland
Thomas McKinnon Wood
1908–1912
1912–1915
Przewodniczący Zarządu Handlu Winston Churchill
Sydney Buxton
John Burns
Walter Runciman
1908–1910
1910–1914
1914
1914–1915
Parlamentarny sekretarz przy Zarządzie Handlu Hudson Kearley
Harold Tennant
John Mackinnon Robertson
1908–1909
1909–1911
1911–1915
Pierwszy komisarz ds. prac publicznych Lewis Harcourt
William Lygon, 7. hrabia Beauchamp
Alfred Emmott, 1. baron Emmott
1908–1910
1910–1914
1914–1915
Prokurator generalny William Robson
Rufus Isaacs[1]
John Simon
1908–1910
1910–1913
1914–1915
Radca generalny Anglii i Walii Samuel Thomas Evans
Rufus Isaacs
John Simon
Stanley Buckmaster
1908–1910
1910
1910–1913
1914–1915
Lord adwokat Thomas Shaw
Alexander Ure
Robert Munro
1908–1909
1909–1913
1914–1915
Solicitor General dla Szkocji Alexander Ure
Arthur Dewar
William Hunter
Andrew Anderson
Thomas Brash Morison
1908–1909
1909–1910
1910–1911
1911–1913
1914–1915
Prokurator Generalny dla Irlandii Richard Robert Cherry
Redmond John Barry
Charles Andrew O’Connor
Ignatius O’Brien
Thomas Molony
John Francis Moriarty
Jonathan Pim
1908–1909
1909–1911
1911–1912
1912–1913
1913
1914–1914
1914–1915
Solicitor General dla Irlandii Redmond John Barry
Charles Andrew O’Connor
Ignatius O’Brien
Thomas Molony
John Francis Moriarty
Jonathan Pim
James O’Connor
1908–1909
1909–1911
1911–1912
1912–1913
1913
1914–1914
1914–1915
Lord steward William Lygon, 7. hrabia Beauchamp
Edwyn Scudamore-Stanhope, 10. hrabia Chesterfield
1908–1910
1910–1915
Lord szambelan Charles Spencer, 6. hrabia Spencer
William Mansfield, 2. baron Sandhurst
1908–1912
1912–1915
Wiceszambelan Dworu Królewskiego John Fuller
Geoffrey Howard
1908–1911
1911–1915
Koniuszy królewski Bernard Forbes, 8. hrabia Granard 1908–1915
Skarbnik Dworu Królewskiego Edward Strachey
William Dudley Ward
Frederick Guest
1908–1909
1909–1912
1912–1915
Kontroler Dworu Królewskiego Alexander Murray
Arthur Foljambe, 2. hrabia Liverpool
Geoffrey Twisleton-Wykeham-Fiennes, 18. baron Saye i Sele
1908–1909
1909–1912
1912–1915
Kapitan Gentelmen-at-Arms Thomas Denman, 3. baron Denman
Edward Colebrooke, 1. baron Colebrooke
1908–1911
1911–1915
Kapitan Ochotników Gwardii Wentworth Beaumont, 1. wicehrabia Allendale
William Craven, 4. hrabia Craven
1908–1911
1911–1915
Lord-in-waiting Richard Lyon-Dalberg-Acton, 2. baron Acton
Granville Leveson-Gower, 3. hrabia Granville
Gavin Hamilton, 2. baron Hamilton of Dalzell
Edward Colebrooke, 1. baron Colebrooke
Richard Herschell, 2. baron Herschell
Maurice Towneley-O’Hagan, 3. baron O’Hagan
Dudley Marjoribanks, 3. baron Tweedmouth
Freeman Freeman-Thomas, 1. baron Willingdon
Wentworth Beaumont, 1. wicehrabia Allendale
Ivor Guest, 2. baron Wimborne
George Hamilton-Gordon, 2. baron Stanmore
John Brocklehurst, 1. baron Ranksborough
1908–1915
1908–1915
1908–1911
1908–1911
1908–1915
1908–1910
1910–1911
1911–1913
1911–1915
1914–1915
1914–1915
1915

Przypisy edytuj

  1. W gabinecie od 1912 r.