Pierwszy rząd Marka Belki

Pierwszy rząd Marka BelkiRada Ministrów pod kierownictwem premiera Marka Belki, powołana przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego 2 maja 2004 po zapowiedzianej dymisji rządu Leszka Millera. Był to rząd mniejszościowy koalicji SLD-UP.

Pierwszy rząd Marka Belki
 Polska
Ilustracja
Premier

Marek Belka

Partie

Sojusz Lewicy Demokratycznej, Unia Pracy

Kadencja

od 2 maja 2004
do 11 czerwca 2004

Poprzedni

Rząd Leszka Millera

Następny

Drugi rząd Marka Belki

Marek Belka wygłosił exposé programowe 14 maja 2004, po czym nie uzyskał w Sejmie wotum zaufania. Za głosowało 188 posłów, a przeciw 262. Rząd poparły kluby Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy, koło Polskiego Bloku Ludowego, a także m.in. większość posłów niezrzeszonych. Przeciw głosowały kluby Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Socjaldemokracji Polskiej, Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej i Ligi Polskich Rodzin, Federacyjny Klub Parlamentarny, koło Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe, a także koła Ruchu Katolicko-Narodowego, Domu Ojczystego, Porozumienia Polskiego i Ruchu Odbudowy Polski. Prezydent przyjął dymisję Rady Ministrów i powierzył jej sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowego gabinetu.

Wotum zaufania 14 maja 2004 edytuj

Klub/koło Głosowanie Nieobecni
Za Wstrzymali się Przeciw
Sojusz Lewicy Demokratycznej   156   0   0   1
Platforma Obywatelska   0   0   54   1
Prawo i Sprawiedliwość   0   0   42   1
Polskie Stronnictwo Ludowe   0   0   37  
Socjaldemokracja Polska   0   0   33   0
Samoobrona RP   0   0   31   0
Liga Polskich Rodzin   1   0   26   0
Federacyjny Klub Parlamentarny   1   0   16   0
Posłowie niezrzeszeni   10   0   3   4
Unia Pracy   15   0   0   0
Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe   0   0   5   3
Polski Blok Ludowy   5   0   0   0
Ruch Katolicko-Narodowy   0   0   5   0
Dom Ojczysty   0   0   4   0
Porozumienie Polskie   0   0   3   0
Ruch Odbudowy Polski   0   0   3   0
ŁĄCZNIE   188   0   262   10
Większość bezwzględna: 226, wotum zaufania nie udzielono[1]

Pierwsza Rada Ministrów Marka Belki (2004) edytuj

Funkcja Imię i nazwisko Czas pełnienia funkcji
Od Do
Prezes Rady Ministrów Marek Belka (SLD) 2004-05-02 2 maja 2004(dts)[2] 2004-06-11 11 czerwca 2004(dts)
Przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej 2004-05-02 2 maja 2004(dts)[3] 2004-06-11 11 czerwca 2004(dts)
Wiceprezes Rady Ministrów Jerzy Hausner (SLD) 2004-05-02 2 maja 2004(dts)[4] 2004-06-11 11 czerwca 2004(dts)
Minister gospodarki i pracy 2004-05-02 2 maja 2004(dts)[4] 2004-06-11 11 czerwca 2004(dts)
Wiceprezes Rady Ministrów Izabela Jaruga-Nowacka (UP) 2004-05-02 2 maja 2004(dts)[4] 2004-06-11 11 czerwca 2004(dts)
Minister-członek Rady Ministrów 2004-05-02 2 maja 2004(dts)[4] 2004-06-11 11 czerwca 2004(dts)
Minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz (SLD) 2004-05-02 2 maja 2004(dts)[4] 2004-06-11 11 czerwca 2004(dts)
Minister-członek Rady Ministrów Sławomir Cytrycki (SLD) 2004-05-02 2 maja 2004(dts)[4] 2004-06-11 11 czerwca 2004(dts)
Minister kultury Waldemar Dąbrowski 2004-05-02 2 maja 2004(dts)[4] 2004-06-11 11 czerwca 2004(dts)
Minister spraw wewnętrznych i administracji Ryszard Kalisz (SLD) 2004-05-02 2 maja 2004(dts)[4] 2004-06-11 11 czerwca 2004(dts)
Minister nauki i informatyzacji Michał Kleiber 2004-05-02 2 maja 2004(dts)[4] 2004-06-11 11 czerwca 2004(dts)
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Wojciech Olejniczak (SLD) 2004-05-02 2 maja 2004(dts)[4] 2004-06-11 11 czerwca 2004(dts)
Minister infrastruktury Krzysztof Opawski 2004-05-02 2 maja 2004(dts)[4] 2004-06-11 11 czerwca 2004(dts)
Minister polityki społecznej Krzysztof Pater (SLD) 2004-05-02 2 maja 2004(dts)[4] 2004-06-11 11 czerwca 2004(dts)
Minister finansów Andrzej Raczko 2004-05-02 2 maja 2004(dts)[4] 2004-06-11 11 czerwca 2004(dts)
Minister zdrowia Wojciech Rudnicki 2004-05-02 2 maja 2004(dts)[4] 2004-06-11 11 czerwca 2004(dts)
Minister sprawiedliwości Marek Sadowski 2004-05-02 2 maja 2004(dts)[4] 2004-06-11 11 czerwca 2004(dts)
Minister edukacji narodowej i sportu Mirosław Sawicki 2004-05-02 2 maja 2004(dts)[4] 2004-06-11 11 czerwca 2004(dts)
Minister skarbu państwa Jacek Socha 2004-05-02 2 maja 2004(dts)[4] 2004-06-11 11 czerwca 2004(dts)
Minister środowiska Jerzy Swatoń 2004-05-02 2 maja 2004(dts)[4] 2004-06-11 11 czerwca 2004(dts)
Minister obrony narodowej Jerzy Szmajdziński (SLD) 2004-05-02 2 maja 2004(dts)[4] 2004-06-11 11 czerwca 2004(dts)

W dniu zaprzysiężenia 2 maja 2004 edytuj

Zmiany w składzie Rady Ministrów edytuj

Przypisy edytuj