Pierwszy rząd Otto Grotewohla

Pierwszy rząd Otto Grotewohla był pierwszym rządem NRD.

Pierwszy rząd Otto Grotewohla - 11 września 1949 - 8 listopada 1950
Ministerstwo Minister Partia
Premier od 7 września 1949 Otto Grotewohl SED
Wicepremierzy Walter Ulbricht
Hermann Kastner
Otto Nuschke
SED
LDPD
CDU
Ministerstwo Spraw Zagranicznych NRD Georg Dertinger CDU
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych NRD Karl Steinhoff SED
Ministerstwo Finansów Hans Loch LDPD
Ministerstwo Oświaty i Młodzieży Paul Wandel SED
Ministerstwo Przemysłu Fritz Selbmann SED
Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Heinrich Rau SED
Ministerstwo Handlu i Materiałów zaopatrzeniowych Georg Handke SED
Ministerstwo Zaopatrzenia Karl Hamann LDPD
Ministerstwo Odbudowy Lothar Bolz NDPD
Ministerstwo Pracy i Ochrony Zdrowia Luitpold Steidle CDU
Ministerstwo Sprawiedliwości Max Fechner SED
Ministerstwo Poczty i Łączności Friedrich Burmeister CDU
Ministerstwo Transportu Hans Reingruber bezpartyjny
Ministerstwo Leśnictwa Ernst Goldenbaum DBD
Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego NRD od 17 lutego 1950 Wilhelm Zaisser SED
Ministerstwo Informacji od 19 września 1949 Gerhart Eisler SED