Pierwszy rząd Władysława Grabskiego

Pierwszy rząd Władysława Grabskiego – gabinet pod kierownictwem premiera Władysława Grabskiego, powołany 23 czerwca 1920 roku przez Józefa Piłsudskiego po ustąpieniu rządu Leopolda Skulskiego. Rząd ustąpił 24 lipca 1920.

Pierwszy rząd Władysława Grabskiego
 Polska
Ilustracja
Premier Władysław Grabski
Partie ZLN, PSL Piast, PSL „Wyzwolenie”
Ideologia -
Kadencja od 23 czerwca 1920 r.
do 24 lipca 1920 r.
Poprzedni Rząd Leopolda Skulskiego
Następny Rząd Wincentego Witosa

Skład RząduEdytuj

Funkcja Zdjęcie Imię i nazwisko Przynależność partyjna okres urzędowania
Prezydent Ministrów Władysław Grabski Związek Ludowo-Narodowy od 23 czerwca 1920 r.
do 24 lipca 1920 r.
Min. Aprowizacji Stanisław Śliwiński Związek Ludowo-Narodowy od 23 czerwca 1920 r.
do 24 lipca 1920 r.
Min. Kolei Żelaznych Kazimierz Bartel Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” od 23 czerwca 1920 r.
do 24 lipca 1920 r.
Min. Kultury i Sztuki p.o. Jan Fryderyk Heurich
(nieformalny kierownik)
bezpartyjny od 23 czerwca 1920 r.
do 24 lipca 1920 r.
Min. Poczt i Telegrafów Ludwik Tołłoczko bezpartyjny od 23 czerwca 1920 r.
do 24 lipca 1920 r.
Min. Pracy i Opieki Społecznej
Min. Przemysłu i Handlu Wiesław Chrzanowski Związek Ludowo-Narodowy od 26 czerwca 1920 r.
do 24 lipca 1920 r.
Min. Robót Publicznych Gabriel Narutowicz bezpartyjny od 23 czerwca 1920 r.
do 24 lipca 1920 r.
Min. Rolnictwa i Dóbr Państwowych Franciszek Bujak Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” od 23 czerwca 1920 r.
do 24 lipca 1920 r.
Min. Skarbu Państwa Władysław Grabski Związek Ludowo-Narodowy od 23 czerwca 1920 r.
do 24 lipca 1920 r.
Min. Spraw Wewnętrznych p.o. Józef Kuczyński bezpartyjny od 23 czerwca 1920 r.
do 24 lipca 1920 r.
Min. Spraw Wojskowych Józef Leśniewski bezpartyjny od 23 czerwca 1920 r.
do 24 lipca 1920 r.
Min. Spraw Zagranicznych Eustachy Sapieha bezpartyjny od 23 czerwca 1920 r.
do 24 lipca 1920 r.
Min. Sprawiedliwości p.o. Jan Morawski bezpartyjny od 23 czerwca 1920 r.
do 24 lipca 1920 r.
Min. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Tadeusz Łopuszański Związek Ludowo-Narodowy od 23 czerwca 1920 r.
do 24 lipca 1920 r.
Min. Zdrowia Publicznego Witold Chodźko bezpartyjny od 23 czerwca 1920 r.
do 24 lipca 1920 r.
Minister ds byłej dzielnicy pruskiej p.o. Władysław Kucharski Związek Ludowo-Narodowy od 23 czerwca 1920 r.
do 24 lipca 1920 r.