Pierwszy rząd Władysława Grabskiego

Pierwszy rząd Władysława Grabskiego – gabinet pod kierownictwem premiera Władysława Grabskiego, powołany 23 czerwca 1920 roku przez Józefa Piłsudskiego po ustąpieniu rządu Leopolda Skulskiego. Rząd ustąpił 24 lipca 1920.

Pierwszy rząd Władysława Grabskiego
 Polska
Ilustracja
Premier

Władysław Grabski

Partie

ZLN, PSL Piast, PSL „Wyzwolenie”

Kadencja

od 23 czerwca 1920
do 24 lipca 1920

Poprzedni

Rząd Leopolda Skulskiego

Następny

Rząd Wincentego Witosa

Skład Rządu edytuj

Funkcja Zdjęcie Imię i nazwisko Przynależność partyjna okres urzędowania
Prezydent Ministrów
 
Władysław Grabski Związek Ludowo-Narodowy od 23 czerwca 1920 r.
do 24 lipca 1920 r.
Min. Aprowizacji
 
Stanisław Śliwiński Związek Ludowo-Narodowy od 23 czerwca 1920 r.
do 24 lipca 1920 r.
Min. Kolei Żelaznych
 
Kazimierz Bartel Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” od 23 czerwca 1920 r.
do 24 lipca 1920 r.
Min. Kultury i Sztuki
 
p.o. Jan Fryderyk Heurich
(nieformalny kierownik)
bezpartyjny od 23 czerwca 1920 r.
do 24 lipca 1920 r.
Min. Poczt i Telegrafów
 
Ludwik Tołłoczko bezpartyjny od 23 czerwca 1920 r.
do 24 lipca 1920 r.
Min. Pracy i Opieki Społecznej
Min. Przemysłu i Handlu
 
Wiesław Chrzanowski Związek Ludowo-Narodowy od 26 czerwca 1920 r.
do 24 lipca 1920 r.
Min. Robót Publicznych
 
Gabriel Narutowicz bezpartyjny od 23 czerwca 1920 r.
do 24 lipca 1920 r.
Min. Rolnictwa i Dóbr Państwowych
 
Franciszek Bujak Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” od 23 czerwca 1920 r.
do 24 lipca 1920 r.
Min. Skarbu Państwa
 
Władysław Grabski Związek Ludowo-Narodowy od 23 czerwca 1920 r.
do 24 lipca 1920 r.
Min. Spraw Wewnętrznych
 
p.o. Józef Kuczyński bezpartyjny od 23 czerwca 1920 r.
do 24 lipca 1920 r.
Min. Spraw Wojskowych
 
gen. por. Józef Leśniewski bezpartyjny od 23 czerwca 1920 r.
do 24 lipca 1920 r.
Min. Spraw Zagranicznych
 
Eustachy Sapieha bezpartyjny od 23 czerwca 1920 r.
do 24 lipca 1920 r.
Min. Sprawiedliwości
 
p.o. Jan Morawski bezpartyjny od 23 czerwca 1920 r.
do 24 lipca 1920 r.
Min. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
 
Tadeusz Łopuszański Związek Ludowo-Narodowy od 23 czerwca 1920 r.
do 24 lipca 1920 r.
Min. Zdrowia Publicznego
 
Witold Chodźko bezpartyjny od 23 czerwca 1920 r.
do 24 lipca 1920 r.
Minister ds byłej dzielnicy pruskiej
 
p.o. Władysław Kucharski Związek Ludowo-Narodowy od 23 czerwca 1920 r.
do 24 lipca 1920 r.

Bibliografia edytuj