Pietro Ruffino

kardynał włoski

Pietro Ruffino (zm. ok. 1132) – włoski kardynał.

Pietro Ruffino
Kardynał prezbiter
Kraj działania

Państwo Kościelne

Data śmierci

ok. 1132

Wyznanie

katolicyzm

Kościół

rzymskokatolicki

Kreacja kardynalska

9 marca 1118
Gelazjusz II

Kościół tytularny

Santi Silvestro e Martino ai Monti

Życiorys edytuj

Pochodził z Bolonii lub Pizy i był krewnym papieża Paschalisa II, jednak nominację kardynalską otrzymał dopiero od jego następcy Gelazjusza II na konsystorzu 9 marca 1118. Początkowo był kardynałem diakonem S. Adriano, jednak w marcu 1123 papież Kalikst II mianował go kardynałem prezbiterem Santi Silvestro e Martino ai Monti. W trakcie papieskiej elekcji 1130 był członkiem komisji elektorskiej, która dokonała wyboru Innocentego II; większość kardynałów nie uznała tego werdyktu i obrała antypapieża Anakleta II. Podpisywał bulle papieskie między 13 września 1118 a 5 grudnia 1131.

Bibliografia edytuj

  • R. Hüls, Kardinäle, Klerus und Kirchen Roms: 1049-1130, Tybinga 1977
  • H.W. Klewitz, Reformpapsttum und Kardinalkolleg, Darmstadt 1957