Piezometr

Schemat działania piezometru
  • Piezometr otwarty wiercony – wydrążony w ziemi otwór o niewielkiej średnicy służący do pomiarów poziomu swobodnego zwierciadła wody w warstwach wodonośnych wraz z możliwością pomiaru temperatury wody, kierunku i prędkości filtracji oraz z możliwością pobierania próbek wody (np. w celu badań chemicznych). Stosowany do kontroli wód podziemnych w ziemnych budowlach hydrotechnicznych oraz w ich sąsiedztwie a także w innych gałęziach budownictwa i geologii.

Zobacz teżEdytuj