Piotr z Bogorii (zm. ok. 1287)

wojewoda krakowski
(Przekierowano z Piotr Bogoria)

Piotr Bogoria ze Skotnik (zm. ok. 1287 roku) – syn Wojciecha herbu Bogoria. Możnowładca z czasów Bolesława Wstydliwego i Leszka Czarnego. Należał do rodu Bogoriów, którego gniazdem rodowym były Skotniki koło Sandomierza.

Piotr Bogoria ze Skotnik
Herb rodowy
Bogoria
Data śmierci

ok. 1287

Ród

Bogoriowie herbu Bogoria

Rodzice

Wojciech Bogoria

Dzieci

Wojciech Bogoria
Mikołaj Bogoria
Jarosław z Bogorii i Skotnik
Stanisława Bogoria ze Skotnik
N. Bogoria ze Skotnik (matka Janusza Suchywilka)
N. Bogoria ze Skotnik (żona kasztelana krakowskiego Pakosława ze Mstyczowa)

Wojny i bitwy

Bitwa pod Goźlicami (1280)

Administracja

kasztelan wiślicki, wojewoda krakowski

Życiorys Edytuj

Sprawował urzędy kasztelana wiślickiego oraz w latach 1279-1282 wojewody krakowskiego.

23 lutego 1280 w bitwie pod Goźlicami, niedaleko Koprzywnicy, wraz z wojewodą sandomierskim Januszem Starżem, na czele rycerstwa krakowsko-sandomierskiego rozbił wojska tatarsko-ruskie księcia halicko-włodzimierskiego Lwa.

Piotr pozostawił liczne potomstwo, które stanowiło jądro elity możnowładczej za panowania ostatnich Piastów:

Bibliografia Edytuj

  • J. Długosz: Opera XI, 455
  • Polski Słownik Biograficzny, t. 26 s. 369-370
  • Jan Tęgowski, Krąg rodzinny Jarosława Bogorii (w:) Genealogia – polska elita polityczna na tle porównawczym, Toruń 1993
  • Z. Wdowiszewski: Ród Bogoriów w Wiekach Średnich. Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie. Tom IX - R. 1928-1929. Kraków 1930