Piotr Chmielowski

polski historyk literatury
Ten artykuł dotyczy historyka literatury. Zobacz też: Piotr Chmielowski – polski polityk.
Autograph-PiotrChmielowski.svg
Władysław Podkowiński, Portret Piotra Chmielowskiego
Grób Piotra Chmielowskiego na cmentarzu Łyczakowskim (2007, wyk. Stanisław Kazimierz Ostrowski)
Grobowiec Piotra Chmielowskiego po renowacji (2010)

Piotr Chmielowski (ur. 9 lutego 1848 w Zawadyńcach, zm. 22 kwietnia 1904 we Lwowie) – polski historyk literatury, encyklopedysta, profesor Uniwersytetu Lwowskiego, członek honorowy Towarzystwa Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu od 1890 roku[1].

MłodośćEdytuj

Pochodził z rodziny ziemiańskiej, był synem Ignacego i Marianny z domu Węglowskiej[2].

Uczył się w I gimnazjum filologicznym w Warszawie (1860-1866, od 1862 pod nazwą gimnazjum realne), następnie studiował filologię i filozofię w Szkole Głównej Warszawskiej (od 1869 na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim). Studia ukończył w 1870; dokształcał się w tajnych kółkach naukowych. Kontynuował naukę w Lipsku (pedagogika, filozofia, geografia), gdzie obronił doktorat w 1874 (praca Die organischen Bedingungen der Enstehung des Willens).

Ożenił się 4 czerwca 1874 roku z Marią Józefą Trzcińską[3]. Mieli siedmioro dzieci: Stanisława, Stefana, Ignacego Janusza, Jadwigę Wandę, Antoniego (zmarł w wieku 3 lat), Kazimierza Tadeusza i Witolda Władysława[4].

Praca, osiągnięcia naukoweEdytuj

W latach 1874-1898 pracował jako profesor języka polskiego w gimnazjum męskim J. Pankiewicza w Warszawie. Współpracował z wieloma czasopismami i wydawnictwami – „Przeglądem Tygodniowym” (1867-1872), „Biblioteką Warszawską” (1870-1874), „Opiekunem Domowym” (1872-1876), „Pamiętnikiem Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza”, „Niwą”, „Przeglądem Pedagogicznym”, „Rodziną i Szkołą”, „Poradnikiem dla Dorosłych”, „Biblioteką Arcydzieł Literatury Polskiej i Obcej”. Był również encyklopedystą oraz członkiem komitetu redakcyjnego Encyklopedii Wychowawczej wydanej w latach 1900-1914[5].

W latach 1882-1897 był redaktorem „Ateneum”; zrezygnował na znak protestu przeciw wypowiedzi Włodzimierza Spasowicza (właściciela pisma) o „bezpowrotnym upadku dawnego państwa polskiego” i „konieczności przystosowania się do innego państwowego organizmu”. Wielokrotnie wypowiadał się na tematy narodowe; był więziony przez władze carskie w warszawskiej Cytadeli. W 1882 nie przyjął Katedry Literatury Polskiej na UW, nie chcąc zgodzić się na obowiązkowe wykładanie w języku rosyjskim oraz pominięcie w programie nauczania okresów Odrodzenia i romantyzmu. Ze względu na chorobę płuc od 1898 mieszkał w Zakopanem. W 1903 został profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Lwowskiego i kierownikiem Katedry Historii Literatury Polskiej tamże. Szczególną uwagę poświęcił polskiej literaturze romantycznej i pozytywistycznej; zajmował się również pedagogiką, historią wychowania, historią filozofii oraz krytyką literacką. Zgromadził bogatą literaturę poświęconą Mickiewiczowi i opracował obszerną biografię poety (Adam Mickiewicz. Zarys biograficzno-literacki, 1886, 2 tomy). Jako pierwszy docenił znaczenie twórczości Żmichowskiej i Wyspiańskiego. Opierając się na teoriach Hipolita Taine stworzył naukowe podstawy metod badawczych historii literatury. Przedstawił także zasady krytyki literackiej – ocena krytyka powinna być zgodna z interesami społecznymi, rezultatami badań naukowych oraz ogólnie przyjętymi wymogami estetycznymi. Rozwinął system nauczania opartego na samokształceniu.

Był członkiem-korespondentem AU od 1893 (od 1902 członek czynny). Przygotował przekłady na polski dzieł Goethego i Kanta oraz wypisy historyczno-literackie Złota przędza poetów i prozaików polskich w 4 tomach (1884-1887).

Spotykał się z zarzutami bezbarwności stylu, braku wrażliwości artystycznej, jednostajności opisu; dla odmiany wysoko jego dorobek oceniał Gabriel Korbut.

Śmierć i pogrzebEdytuj

Piotr Chmielowski chorował na gruźlicę. Zmarł we Lwowie 22 kwietnia 1904. Jego uroczysty pogrzeb odbył się 25 kwietnia 1904 roku na cmentarzu Łyczakowskim[6].

TwórczośćEdytuj

Ogłosił ponad 2100 prac i artykułów, m.in.:

 • Utylitaryzm w literaturze (1872)
 • Kobiety Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego (1873)
 • Geneza Fantazyi, szkic psychologiczny (1873)
 • Co wychowanie z dziecka zrobić może i powinno (1874)
 • Józef Kremer (1875)
 • Karol Libelt (1875)
 • Dziesięć lat z dziejów wychowania w Polsce (1877)
 • Pierwsza w Polsce książka o wychowaniu (1878)
 • Rousseau. W stuletnią rocznicę jego śmierci (1878)
 • Poezya w wychowaniu (1881)
 • Wojciech Bogusławski w Wilnie (1883)
 • Autorki polskie wieku XIX (1885)
 • Studya i szkice z dziejów literatury polskiej (1886)
 • Nasi powieściopisarze (1887-1895)
 • Józef Ignacy Kraszewski. Zarys biograficzno-literacki (1888)
 • Literatura dla ludu (1891)
 • Powieści ludowe Elizy Orzeszkowej (1891)
 • Bolesław Prus (1892)
 • Postaci kobiece w komediach Fredry (1892)
 • Współcześni poeci polscy (1895)
 • Zarys najnowszej literatury polskiej(1895)
 • Nasza literatura dramatyczna (1898, 2 tomy)
 • Tadeusz Czacki. Jego życie i działalność wychowawcza. Zarys biograficzny (1898)
 • Historya literatury polskiej (1899-1900, 6 tomów)
 • Metodyka historii literatury polskiej (1899)
 • Indywidualizm modernistyczny (1900)
 • Henryk Sienkiewicz w oświetleniu krytycznem (1901)
 • Dzieje krytyki literackiej w Polsce (1902)
 • Stanisław Wyspiański (1902, w: Charakterystyki literackie)
 • Nowele Marii Konopnickiej (1903)
 • Jan Kasprowicz (1904)
 • „Popioły”, powieść Stefana Żeromskiego (1904)
 • Pisma krytycznoliterackie (1961, 2 tomy, pod redakcją Henryka Markiewicza)
 • przekład obu części (w jednym tomie) Wilhelma Meistra Goethego

PrzypisyEdytuj

 1. Sprawozdanie z Zarządu Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu. 1909 R.40, s. 9.
 2. Edward Kiernicki, „Korespondencja Antoniego Sygietyńskiego i Piotra Chmielowskiego. Dwugłos z lat 1880-1904”, 1963, s. 8; mowa tam o tym, że w Polskim słowniku biograficznym (t. 3, s. 342-344) należy „wprowadzić korekturę”, gdy chodzi o imię i panieńskie nazwisko matki historyka literatury: „Nie jest to bowiem Maria z Węglarskich, ale Marianna z domu Węglowska, zgodnie z wyciągiem ksiąg metrykalnych, sporządzonym 3 sierpnia 1881 z przekładem z języka rosyjskiego (rkps Ossol. Sg. akc. 48/59).”.
 3. Akt małżeństwa nr 68 z 4 czerwca 1874 r. z parafii św. Aleksandra w Warszawie (pol.). [dostęp 2018-12-02].
 4. Marek Jerzy Minakowski: Genealogia potomków Sejmu Wielkiego: Piotr Chmielowski (ID: psb.2854.1) (pol.). [dostęp 2018-12-02].
 5. Kierski, t.I 1923 ↓.
 6. Ilustracya Polska Nr 17: Piotr Chmielowski. , s. 1, 29 kwietnia 1904. Kraków, Lwów (pol.). [dostęp 2018-12-02]. 

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj