Piotr Dobosz

Piotr Stanisław Doboszpolski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prodziekan tegoż wydziału ds. studiów administracyjnych w kadencji 2016-2020.

ŻyciorysEdytuj

Stopień doktora uzyskał w 1994 na podstawie rozprawy pt. Administracyjno-prawne instrumenty kształtowania ochrony zabytków. W 2012 został adiunktem w Katedrze Prawa Administracyjnego. 1 grudnia 2017 został mianowany profesorem nadzwyczajnym w Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest też profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Administracyjno-Ekonomicznym PWSZ w Tarnowie.

Członek Polskiej Akademii Umiejętności, Międzywydziałowych Komisji Interdyscyplinarnych i Komisji Rozwoju Miasta Krakowa. Członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa oraz Towarzystwa Miłośników Historii Krakowa.

Członek Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W 2018 został odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”[1].

Zainteresowania naukoweEdytuj

Ważniejsze publikacjeEdytuj

 1. Administracyjnoprawne instrumenty kształtowania ochrony zabytków, Oficyna Wydawnicza „Dajwór” Kraków 1997
 2. Prawne problemy procesu inwestycyjno-budowlanego i konserwatorskiego (wspólnie z I. Skrzydło-Niżnik), Kantor Wydawniczy „Zakamycze” Seria: „Monografie „Zakamycza”, Kraków 2002
 3. Problemy metodologii współczesnej nauki prawa administracyjnego na tle metody historyczno-prawnej, „Kwartalnik Prawa Publicznego” Nr 1/2001
 4. Najważniejsze problemy polskiej nauki prawa administracyjnego u progu XXI w. (refleksja nad wybranymi zagadnieniami), (w:) „Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej pod redakcją Ernesta Knosali, Andrzeja Matana, Grzegorza Łaszczycy”, Kraków Zakamycze 1999
 5. Problem jednolitości orzecznictwa sądowo-administracyjnego w obliczu reformy administracji publicznej i sądownictwa administracyjnego w Polsce, (w:) Jednolitość orzecznictwa sądowo-administracyjnego i administracyjnego w sprawach samorządowych pod redakcją prof. dr. hab. Józefa Filipka, Kraków Zakamycze 1999
 6. Zasady i tryb ustalania, wymierzania oraz egzekwowania opłat i kosztów postępowania przed organami administracji publicznej, Casus 1999, nr 4
 7. Procedury administracyjne, model sądownictwa administracyjnego a "prawo pomocy", (w:) J. Stelmasiak, J. Niczyporuk (red.), Polski model sądownictwa administracyjnego, Lublin 2003
 8. The Significance of the Notion of Cultural Heritage for the Activity of the Polish Public Administration and European Integration, (w:) J. Sługocki (edited by), Public Administration and Administrative Law in the face of the European Integration, Uniwersytet Szczeciński. Rozprawy i Studia T. (DLXVI) 492, Szczecin 2004
 9. The Principle of Sustainable Develepment in the Light of the Polish Constitution and General Principles of Administrative Law (wspólnie z I. Skrzydło-Niżnik), (w:) Facing the European Union – Challenges for Polish Law, Archivum Iuridicium Cracoviense, PAN – Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Prawnych, vol. XXXV-XXXVI (2002-2003), Kraków 2004
 10. Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym (K. Bandarzewski, P. Chmielnicki (red.), P. Dobosz, W. Kisiel, P. Kryczko, M. Mączyński, S. Płażek), Warszawa 2004, Warszawa 2006 – Wyd. 2
 11. Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym (K. Bandarzewski, P. Chmielnicki (red.), D. Dąbek, P. Dobosz, W. Kisiel, M. Kotulski, P. Kryczko, M. Mączyński, S. Płażek, I. Skrzydło-Niżnik), Warszawa 2005
 12. Komentarz do ustawy o samorządzie województwa (K. Bandarzewski, P. Chmielnicki (red.), D. Dąbek, P. Dobosz, W. Kisiel, M. Kotulski, P. Kryczko, M. Mączyński, S. Płażek, I. Skrzydło-Niżnik), Warszawa 2005
 13. Czas w ustrojowym prawie administracyjnym, (w:) Czas w prawie administracyjnym, red. J. Zimmermann, Warszawa 2011
 14. Milczenie i bezczynność w prawie administracyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011
 15. Polish legal regulations in the field of administrative-judicial mediation against the background of European inspirations, Administrative law and science in the European context, t.1, red.J.Sługocki, Szczecin 2015
 16. Systemy prawne ochrony zabytków z perspektywy teorii prawa administracyjnego, Kraków 2015

PrzypisyEdytuj

 1. Medal Zasłużony Kulturze - Gloria Artis. www.mkidn.gov.pl. [dostęp 2020-05-30].

BibliografiaEdytuj