Piotr Działyński (kasztelan słoński)

Piotr Działyński herbu Ogończyk (zm. między 1493 a 1497) – syn Jana, kasztelana rypińskiego. W latach 1480–1481 poświadczony jako cześnik dobrzyńskim, w latach 1485–1493 występuje w źródłach jako kasztelan słoński. Ożenił się z Anną, córką wojewody poznańskiego Sędziwoja Czarnkowskiego, której w 1488 wyznaczył na oprawę posiadane wsie Wolę, Zębowiec i Bogucin, a z którą miał syna Jana.

BibliografiaEdytuj

  • Szybkowski S., Genealogia pierwszych pokoleń Działyńskich, „Studia z Dziejów Średniowiecza” 23 (2019), s. 262–279.