Piotr Działyński (wojewoda chełmiński)

wojewoda chełmiński

Piotr Działyński herbu Ogończyk (zm. w pierwszej połowie 1668 roku) – wojewoda chełmiński w latach 1663-1668, kasztelan dobrzyński w latach 1658-1663, podkomorzy dobrzyński w latach 1624-1651, starosta kowalewski[1].

Piotr Działyński
Herb
Ogończyk
Data śmierci

1668

Syn Michała (zm. 1632) i Barbary Czarnkowskiej (zm. 1642), córki Andrzeja, kasztelana kamieńskiego, nakielskiego, rogozińskiego i kaliskiego. Wnuk Michała Działyńskiego (zm. 1617), wojewody brzeskokujawskiego. W 1662 roku poślubił Mariannę Chlewicką, wdowę po Ferdynandzie Myszkowskim. Małżeństwo było bezpotomne.

Poseł na sejm zwyczajny 1629 roku z województwa płockiego[2]. Poseł na sejm nadzwyczajny 1637 roku[3]. Był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 31 lipca 1648 roku[4].

Będąc u władzy, popierał rozwój i misje zakonu Jezuitów.

Przypisy

edytuj
  1. Urzędnicy Prus Królewskich XV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Krzysztof Mikulski. 1990, s. 77, 204.
  2. Jan Seredyka, Parlamentarzyści drugiej połowy panowania Zygmunta III Wazy, Opole 1989, s. 96.
  3. Jan Dzięgielewski, Izba poselska w systemie władzy Rzeczypospolitej w czasach Władysława IV, Warszawa 1992, s. 165.
  4. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 86.

Bibliografia

edytuj
  • Hr. Seweryn Uruski, Działyńscy herbu Ogończyk, w: Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, tom 3, s. 322–329.