Piotr Krasny

polski historyk sztuki

Piotr Krasny (ur. 29 czerwca 1966 w Szczebrzeszynie) – polski historyk sztuki.

Piotr Krasny
doktor habilitowany nauk humanistycznych
Specjalność: historia sztuki
Alma Mater

Uniwersytet Jagielloński

Doktorat

1998

Habilitacja

2004

Dyrektor Instytutu Historii Sztuki UJ
Okres spraw.

2008–2012

Poprzednik

Wojciech Bałus

Następca

Andrzej Betlej

ŻyciorysEdytuj

Absolwent historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1994 uzyskał tytuł doktora, a w 2004 habilitował się. Interesuje się głównie dziejami sztuki nowożytnej na ziemiach polskich oraz sztuką środowiska lwowskiego w wiekach XVII-XIX. W latach 2008-2012 dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2012-2014 redaktor naczelny czasopisma „Folia Historiae Artium” i przewodniczący rady naukowej Muzeum Narodowego w Krakowie.

Za pracę naukową uhonorowany został Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za Wyróżniającą się Rozprawę Doktorską (1995), Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej (2004) i Nagrodą Krakowska Książka Miesiąca (maj 2004 za książkę Architektura cerkiewna na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej 1594-1914).

Wybrane publikacjeEdytuj

 • Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego. T. 1-16, 1992-2008 (praca zbiorowa pod red. Jana K. Ostrowskiego).
 • Renesansowy kościół w Dobromilu i jego związki z architektura mazowiecka, [w:] Biuletyn Historii Sztuki, 57 (1995), nr 3-4, s. 271-282 (artykuł dostępny na: ART-Dok).
 • Przyczynek do biografii Jana de Witte, [w:] Biuletyn Historii Sztuki, 57 (1995), nr 3-4, s. 295-297 (artykuł dostępny na: ART-Dok).
 • Architektura unicka Galicji po I rozbiorze Rzeczypospolitej. (artykuł dostępny na: ART-Dok).
 • Architektura cerkiewna na ziemiach ruskich Rzeczyspospolitej 1594-1914, 2003.
 • "Pan Piotr Polejowski snycyrz lwowski" i jego dzieła w kościele Franciszkanów w Przemyślu [w:] Sztuka Kresów Wschodnich: materiały sesji naukowej, 2003, nr 5, s. 175-202 (wraz z Jakubem Sito).
 • Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. Przemyśl. Zespoły Sakralne, 2004.
 • Kościół i klasztor Dominikanów w Podkamieniu [w:] Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, Kraków 2005, t. 13.
 • Lwowskie środowisko artystyczne wobec idei symbiozy sztuk w wystroju i wyposażeniu wnętrz sakralnych (1730-1780) [w:] Rocznik Historii Sztuki, t. XXX, Wydawnictwo Neriton, 2005, s. 147-189 (w jęz. ukr.)
 • Visibilia signa ad pietatem excitantes. Teoria sztuki sakralnej pisarzy kościelnych epoki nowożytnej, 2010.
 • Fabrica Ecclesiae Ruthenorum. Dzieje cerkwi w Szczebrzeszynie i jej rozbudowy w latach 1777-1789 w świetle kroniki ks. Jana Karola Lipowieckiego, 2010.

Linki zewnętrzneEdytuj